ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Dr. Jiří Kašný

Zdá se mi, že stojí zato přemýšlet o teologické fakultě v rámci univerzity. I když dnes některé teologické fakulty ve světě existují samostatně, přece ale historicky teologická fakulta vznikla na univerzitě a stále k ní patří. Zároveň se teologická fakulta podílí na poslání církve a žije ve společnosti a ovlivňuje ji. Tímto trojím směrem se ponesou moje připomínky:

Teologická fakulta na univerzitě

Teologické fakultě se daří dobře na univerzitě. Teologie jako vědní obor neexistuje izolovaně, ale ve spojení s jinými vědními disciplínami na univerzitě. Na jedné straně současná teologie potřebuje ostatní disciplíny – v dialogu s nimi se učí respektovat dnešní náročná kritéria výzkumu a kritéria životní praxe. Na druhou stranu může teologie přinést do dialogu s některými úzce specializovanými disciplínami lidskou, etickou a náboženskou dimensi. Etika a náboženskost získávají na relevanci nejen v jednotlivých humanitních oborech, ale také v ekologii a postupně mají co říci i pragmatickému a technologickému přemýšlení a rozvoji. I když si teologie nedělá nárok na poslední slovo ve všech otázkách, přesto přináší do každého bádání připomínku, že ten, kdo bádá a učí je člověk, který se nikdy a v žádné situaci nemůže odpoutat od své etické a náboženské dimenze.

Teologická fakulta v církvi

Teologická fakulta se nesmí vzdálit od společenství věřících, od církve. Teologie jako vědní obor nestojí ve vzduchoprázdnu, ale žije z tradice víry. Navazuje na náboženskou zkušenost dnešních i dřívějších křesťanů, kteří nežijí individuálně, ale ve společenství církve. Křesťanská teologie přemýšlí o tom, jak vztah k Bohu proměňuje věřící, jak ovlivňuje chápání křesťanské důstojnosti ve společenství věřících. Život věřících v církvi má pak zpětně vliv na teologii. Proto i teologická fakulta potřebuje mít vztah k místní církvi a je sotva myslitelná bez spojení s církví.

Teologická fakulta ve společnosti

Teologická fakulta je zapojena do života ve společnosti. Teologie přece bádá a učí o člověku, a proto také žije z tradice kultury. Nezajímá se výlučně o věřící křesťany, ale o lidi jako takové. Protože člověka není možné důsledně abstrahovat jako jedince, ale vždy je nutno na člověka myslet jako na osobu ve společnosti, proto teologie patří do společnosti. Křesťanská teologie přemýšlí o tom, jak vztah k Bohu proměňuje nejenom věřící, ale jak prostřednictvím křesťanů ovlivňuje celou společnost. Teologie se zapojuje např. do hledání místa a poslání rodiny v dnešní společnosti. Velmi aktuální je přínos teologie do bádání a učení zvlášť v oblastech výchovy a sociální práce.

Během vlády komunismu byly teologické fakulty v naší zemi buď zrušeny nebo byla jejich existence a činnost tak minimalizována, že si celé generace zvykly na univerzity bez teologických fakult. Znamená to, že jsme si zvykli klást etické a náboženské otázky o člověku, o společnosti a o světě jen v soukromí a nechybí nám, že si je neklademe v rámci odborného dialogu na univerzitách? Stejně jako tázání se po etických a náboženských hodnotách patří k člověku, protože ho to dělá člověkem, podobně každá univerzita potřebuje pracoviště, kde se budou na úrovni, která je univerzitě vlastní, klást otázky a hledat odpovědi o etickém a náboženském rozměru člověka a světa. Jistě se tyto otázky mohou probírat kdekoli. Avšak typickým místem, kde by se tato témata měla formulovat je nebo aspoň tradičně má být teologická fakulta. Proto se domnívám, že kritériem k rozhodnutí, zda mít nebo nemít teologickou fakultu na univerzitě nemůže zůstat jen momentální dostatek nebo nedostatek vzdělaných teologů, kteří by tam přednášeli, ale je třeba vzít v potaz docela prosté přesvědčení, že k bádání a přednášení o světě a o člověku na univerzitě patří také otázky, ve kterých je kompetentní právě teologie.
Zaslat reakci na tento text.