ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Návrh na zřízení kateder profánních věd při teologických fakultách

Návrh na zřízení kateder profánních věd u teologických fakult

Základem úspěšné pastorace jsou kvalitní kázání, která utvrzují věřící ve vědomí, že je správné být katolíkem. K tomu nestačí přesvědčení kazatele, že tomu tak je, ale jsou zapotřebí vedle solidní znalosti Písma také poznatky profánních věd, které dokazují historickou věrohodnost Písma a poskytují vědecké doklady pro existenci zázraků. Tyto poznatky z historie, archeologie, papyrologie, sindonologie, medicíny atd. by měla shromažďovat katedra (třebas o jednom nebo dvou členech), která by ověřené poznatky dávala k dispozici zájemcům. Byla by to prospěšná služba kazatelům, katechetům, i přednášejícím teologických fakult.

Ing. Petr Wanderburg
Zaslat reakci na tento text.