ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Příprava II. zasedání Plenárního sněmu

Stručný harmonogram příprav na druhé zasedání Plenárního sněmu:

          * Po roční práci odevzdalo osm komisí na setkání sekretářů 23. září 2004 výsledky své práce – jednotlivé texty, které byly součástmi připravovaného dokumentu pro druhé zasedání Plenárního sněmu.

         * Koncem října byly texty dopracovány redakčním týmem a sestaveny do jednoho výsledného dokumentu. V listopadu pak byl tento dokument předložen k prostudování biskupům. Po jeho prostudování se biskupové sešli začátkem prosince na zvláštním zasedání, kde nad textem diskutovali a následně k němu předložili své připomínky.

          * K těmto připomínkám se do konce roku vyjádřili sekretáři a redaktoři jednotlivých komisí

          * V lednu 2005 byl dokument se zapracovanými připomínkami biskupů a případnými korekcemi zástupců komisí předložen ke schválení předsedovi sněmu a poté postoupen členům sněmu k připomínkování.

          * Po zapracování připomínek členů sněmu v průběhu března na jednodenním semináři sekretářů komisí byl tento text v dubnu předložen plenárnímu zasedání ČBK; na tomto jednání bylo rozhodnuto (viz zápis), že součástí dokumentu schvalovaného na sněmu nebude kapitola o historii a statistických údajích, nýbrž budou vydány jako samostatné studijní materiály ke sněmu (viz Putování církve českými dějinami; Statistické podklady), a současně že jako samostatný studijní materiál bude vydán kompletní text práce komise o laicích (viz Laici v dnešním světě)

          * Po jeho schválení výsledného materiálu (viz Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě) jej Sekretariát rozeslal v květnu účastníkům Plenárního sněmu. Zároveň rovněž proběhlo setkání sekretářů pro přípravu poselství Plenárního sněmu.

Druhé zasedání sněmu proběhlo na Velehradě ve dnech 6.-10. července 2005. Na programu zasedání bylo projednání a přijetí textu základního dokumentu (Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě) a vytvoření i schválení poselství Plenárního sněmu

Ve složce Sekretariátu naleznete složení tohoto přípravného orgánu Plenárního sněmu a rovněž výtahy ze zápisů jednotlivých zasedání. Podobný obsah pak má složka Sněmovní komise, kde naleznete informace o osmi komisích, které se podílely na přípravě materiálu pro druhé zasedání Plenárního sněmu.