ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Co je sněmovní kroužek 
Materiály pro sněmovní kroužky 
Zápisy ze sněmovních kroužků 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněmovní kroužky

O sněmovních kroužcích jste již měli jistě příležitost slyšet. Byly to skupiny těch věřících, kteří se rozhodli zapojit se intenzivněji do přípravy Plenárního sněmu, pravidelně se scházeli, diskutovali nad aktuálními tématy naší církve, věnovali se rovněž studiu pokoncilních dokumentů a velmi často tvořili dobře fungující společenství. Bez nich bychom si vlastně neuměli přípravu sněmu ani představit a patří jim náš srdečný dík.

Na tomto místě se nachází mnoho materiálů, které pomáhaly jak členům sněmovních kroužků, tak i ostatním zájemcům o sněm. Najdete zde zápisy ze schůzek sněmovních kroužků, několik statistik a rovněž plné znění materiálů pro sněmovní kroužky.

Pro Vaši informaci Vám níže nabízíme seznam těch sněmovních kroužků, které se v závěrečné části aktivně zapojovaly do sněmovní přípravy tím, že nám zasílaly své zápisy. Děkujeme samozřejmě za práci i těm kroužkům, které se scházely a věnovaly se sněmovní tématice, aniž by nám zápisy zasílaly; víme, že i jejich činnost byla velmi přínosná!

Tento seznam je určen těm, kteří by se rádi dozvěděli, kde působí kroužky, jejichž činnost je zaujala.

V seznamu jsou zahrnuty všechny sněmovní kroužky, které pracovaly v letech 2001 a 2002; kroužky vyznačené barevně zasílaly sekretariátu zápisy v obou letech, případně pouze v roce 2002, kroužky, jejichž názvy jsou uvedeny černou barvou, zaslaly své zápisy pouze v roce 2001.


  • Seznam aktivních sněmovních kroužků 2001 / 2002