ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Připomínka k hospodaření církve

Domnívám se, že přípravná komise má dosud velmi málo námětů k hospodaření farností, a proto si dovoluji předložit několik otázek a připomínek, o kterých by se mělo na sněmu jednat, i když se na první pohled zdají podružné.
1. Farní účetnictví: jsou páni faráři vždy dobře obeznámeni s vedením účetnictví a s příslušnými vyhláškami? Ne-li, mají k dispozici kvalifikovaného účetního – hospodáře? Neměl by se pro tyto účetní i duchovní správce uspořádat v rámci biskupství odborný kurs? Další otázky k tomuto oboru: Má účetní či farář možnost kdykoliv zjistit na biskupství způsob správného zaúčtování dané položky? Je účetnictví vedeno běžně v souladu s účetními zásadami? Provádějí se zavčas kontroly? Má účetní pro svou činnost klidné prostředí? Podepisuje pan farář před zaúčtováním účetní doklady? Jsou včas odesílány roční a pololetní uzávěrky? Jsou věřící seznamováni s hospodařením farnosti?
2. Hotovost: Vybírá kostelní pokladničky zodpovědná osoba? Má fara uzamykatelnou pokladničku a trezor? Nestalo se, že v účetnictví vznikla omylem mínusová hotovost? Je při převodu hotovosti do peněžního ústavu či při výběru hotovosti z banky dbáno na bezpečný převoz?
3. Při větších opravách kostelů vyžadují správci farnosti vždy souhlas od biskupství? Využívá kněz doporučení farní rady, odborného pracovníka – technika a doporučení Památkové péče? Nebo kněz jedná jen podle svého uvážení? Jsou sjednávány řádné smlouvy na základě výběrového řízení a je u tohoto řízení odborník? Nejlevnější projekt nemusí být projektem optimálním. Jsou ve smlouvě i dílčí termíny plnění, sankce za nedodržení termínu a kvality, záruky dodavatele? Vymáhají farnosti penále smlouvy?
4. Porovnává se vždy faktura s provedenou prací a její kvalitou? K tomu je zapotřebí opět technický odborník. Má farnost dostatek finančních prostředků na úhradu faktur nebo se dodatečně shánějí peníze třeba i na úkor osobního platu kněze?
5. Stará se církev o vymáhání svého majetku a náhradu způsobených škod komunistickým režimem? Případně u mezinárodního soudního dvora?

To je několik námětů, které možná nejsou ve všech farnostech úspěšně vyřešeny a stálo by za to se i těmito otázkami zabývat. Je ovšem i řada dalších hospodářských oblastí, které by stály za zmínku: vhodné pojištění chrámů, bezpečnostní opatření proti vykrádání, využívání kostelů pro koncerty, způsob získávání dotací, vztah ke sponzorům atd.

S přáním Boží pomoci a úspěšné završení plenárního sněmu

Jiří Krotký
Chomutov
Zaslat reakci na tento text.