ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Církev jako znamení spásy

Příspěvek k jednání přípravného výboru církevního sněmu

Tento sněm by měl být sněmem církve putující, jejíž nezbytnou vlastností je postoj trvalé metanoie (navazuji na polemiku církev kající a církev triumfující).
Jestliže je církev Božím lidem, putujícím dějinami, je nezbytně nutná sociologická analýza situace, ve které se církev v ČR nalézá a působí. Žiji již 50 let na Moravě a domnívám se, že řeč o "katolické Moravě" je mýtus a že rozdíl mezi situací v Čechách a na Moravě není tak veliký. Doporučuji, aby ČBK objednala a prostřednictvím odborníků (např. doc. Halík aj.) uskutečnila profesionálním způsobem průzkum religiozity v ČR.
Základním teologickým přístupem, ze kterého by jednání sněmu mělo vycházet, by mělo být pojetí církve jako "sacramentum mundi". Církev není spásou, ale je v tomto světě znamením spásy. Je to církev diaspory, která je solí a kvasem v prostředí, ve kterém křesťané žijí.
Po důkladné analýze dvou uvedených skutečností - co je církev a v jaké dějinné situaci se nalézá - jsou pak dvě možnosti přístupu:
a) hájit dále zaběhlé struktury, hledat stále jen provizorní a nouzová řešení, bát se jakékoliv změny
b) vyjít z toho, co dnešní svět potřebuje a od církve očekává, a k tomu přizpůsobit celou pastorační strategii. Je přece mnoho věcí, které mají pouze podmíněný charakter a která je možné a někdy nutné změnit.
Považovat sněm české církve také jako službu univerzální církvi. Mnoho podnětů může přicházet právě zdola. Proto navrhuji, aby sněm uvažoval a projednal určité otázky a pokud se na výsledku shodne, doporučil Apoštolskému Stolci jejich řešení. Mám na mysli např. ordinování osvědčených ženatých jáhnů na kněze, uvážit možnost, aby jáhnové, v případě nouze i laici, mohli udílet svátost pomazání nemocných, udílení služeb lektora a akolyty všem laikům bez rozdílu, tj. mužům i ženám, obnovení diakonátu žen, zavedení dalších služeb (např. kantora, katechisty, učitele, pečovatele o nemocné apod.), které budou udíleny liturgickým obřadem. V tom vidím službu české církve církvi univerzální.

František Kunetka
Zaslat reakci na tento text.