ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

K financování sněmu

Mgr. Jiří Bureš, jáhen

Vyjádření k přípravnému sněmovnímu dokumentu „Hospodářsko-společenský život v ČR“ prof. Ing. Lubomíra Mlčocha

Uvedený materiál obsahuje cca 360 témat či hesel v následující struktuře:

Název Počet Procento
1. Minulost 87 25
2. Listopad 89 36 10
3. Koncepce transformace společnosti
57 16
4. Systémová změna
31 9
5. Stát – garant právního řádu
30 8
6. Modernizace hospodářství
15 4
7. Člověk a práce
21 6
8. Rodina, škola, výchova
39 11
9. Média, věda 14 3
10. Vize, naděje, ideály, Boží království
27 8
Celkem 357 100

A je určen jako seznam dílčích námětů k jednání (diskusi) ve sněmovních kroužcích.
Zpracování uvedeného podkladu je na vysoké úrovni, zejména teoretické (mnohdy je nutný překlad do jazyka českého!!!) a plně čiší vědeckou erudicí. Bude však přínosem pro diskusi ve sněmovních kroužcích? Zejména když není vydán směr, jakým se chce církev ubírat, které priority podporovat. Přihlašovat se ke všemu, co je „dobré“, to je správné, ale předpokládám také „samozřejmé“.
Doporučuji zúžení, snížení témat k projednávání ve sněmovních kroužcích na základě tezí, směrů, vizí či priorit určených biskupy. Např.
1. Hlásání radostné zvěsti
2. Nová evangelizace
3. Katechismus katolické církve

Na základě takto stanovených kritérií (cca 10-12) zaměřit sněmovní diskusi a jiná témata, která se oněm vybraným nepřibližují, eliminovat ze sněmovních kroužků. Neznamená to, že by nemohla figurovat v oficiálních sněmovních dokumentech, úvodních pasážích či jinde, ale např. historicko-politické pasáže či vysoce odborná pojednání (teologická, právnická apod.) není vhodné dávat do veřejné diskuse, neboť jsou předmětem pro jednání malého počtu znalců či expertů.<úp>

Pozn. Jeví se mi jako naprosto nevhodné, mnozí duchovní i laici to rovněž potvrzují, financovat sněm z cizích (německých) prostředků. Pokud na schůzování nemáme vlastní peníze, pak sněm nedělejme. Nebo jde o půjčku a finanční prostředky se budou vracet?
Zaslat reakci na tento text.