ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Tisková zpráva 8. 7. 2003

Velehrad: V pořadí již třetí den sněmovních jednání začal dnes ranní mší ve velehradské bazilice. Olomoucký světící biskup Josef Hrdlička při ní promluvil o rozdílu mezi večeřadlem, kde byli při Poslední večeři shromážděni pouze apoštolové a Kristus tam ustanovil svátost eucharistie, a na druhé straně večeřadlem v době Letnic, kde byla kromě apoštolů i Maria a další osoby, na které sestoupil Duch svatý, a byl tak vytvořen základ církve. Biskup Hrdlička na tomto rozdílu poukázal nejen na argument, proč církev nepřistupuje ke svěcení žen, ale také vyzdvihl Marii jako ženu Ducha svatého a výraz toho nejkrásnějšího, čím církev sama touží být.
Delegáti sněmu poté zasedli ve Slovanském sále k obecné rozpravě v plénu. Rozdílem oproti předchozímu dni jednání byla skutečnost, že po schválení předsedou PS, pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem, přednesli své příspěvky kromě delegátů sněmu také někteří přítomní experti.
Během jednotlivých vystoupení zazněly různé pohledy na situaci, v níž se aktuálně nachází katolická církev v naší zemi. Hovořilo se zde např. o různé mentalitě kněží a laiků, o tom, že mnoho mladých lidí očekává od svého kněze především přesvědčivé svědectví života z evangelia a také požadavek, aby biskupové pravdivě analyzovali působení kněží. V této souvislosti byl zajímavý i poukaz na to, že je třeba hovořit o radosti z kněžské služby a také nutnosti postupnou formací připravovat kněze na chvíle odchodu z aktivní kněžské služby a předcházet tak možným konfliktům a pocitům zatrpklosti v některých případech. Stejně jako během předchozího dne zazněla celá řada připomínek k současnému systému farní správy, podpoře zdravě sebevědomého spolupodílu laiků na fungování jednotlivých farností a požadavek celoživotního vzdělávání kněží i laiků. Na závěr dopoledního jednání PS pozdravil shromážděné delegáty apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Erwin Josef Ender.
Pro odpolední jednání se delegáti sněmu rozdělili do šesti tématických skupin, v nichž projednávali pouze dané tématické okruhy. Delegáti se tak dle svého zájmu a odbornosti mohli vyjádřit k tématům duchovního života a zbožnosti, předávání víry uvnitř i mimo církev, vyučování náboženství, liturgie, charity a sociálních služeb a v poslední skupině delegáti hovořili o rozličných aspektech dějin církve v naší zemi.
Více informací o průběhu 1. zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR lze nalézt na adrese: http://snem.cirkev.cz/index.html?menu=191.