ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Problematika rodiny

Vážený Otče,
zdravím Vás srdečně a obracím se na Vás, protože Vám chci sdělit některé nové skutečnosti.
Před rokem rozhodla ČBK o založení Národního centra pro rodinu, jehož úkolem je koordinovat činnost diecézních Center pro rodinu a všestranně podporovat jejich aktivity. Byl jsem jmenován ředitelem tohoto centra a vykonávám tuto činnost vedle svého dřívějšího zaměstnání vedoucího Manželské a rodinné poradny Bethesda v Brně. Po roce této práce je mi jasné, jak závažný úkol byl Národnímu centru svěřen, i když to nebylo takto definováno, jde o problém spoluúčasti laiků na pastoraci rodin. Počínaje teoretickým vymezením této práce, přes praktické vyhledání účinných forem až po otázky financování a technického zabezpečení jde o oblasti nevyřešené, plné otazníků a nejasnosti.
Považoval bych za nesmírně důležité, aby se tento problém dostal jako jedno z velmi důležitých témat na jednání sněmu. Odpovídá to i současnému postoji papeže Jana Pavla II, který problematice rodiny přikládá prvořadý význam.
Domnívám se, že hned od počátku by mělo být o pastoraci rodin jednáno na dvou rovinách - na rovině teoretické, tj. z hlediska teologického, sociologického, psychologického, ekonomického a politického, i na rovině praktické, tj. vyhodnocení dosavadních zkušeností, kritické posouzení zahraniční praxe a jejich zkušeností a doporučení pro budoucnost.
Příkladem teoretických otázek může být již zmíněný podíl laiků na pastoraci rodin, měnící se struktura moderní rodiny, nová náplň role v moderní rodině, rodinný příjem či příspěvek ke státní rodinné politice.
Jsem přesvědčen, že o podobných otázkách vzhledem k synodě uvažujete i Vy a jistě i řada dalších. Rád bych se však tér zapojil, cítím to i jako svoji povinnost vzhledem k funkci, kterou zastávám. Z tisku je mi známo, že programové otázky sněmu má na starosti Otec biskup Paďour. Uznáte-li to za vhodné, souhlasím, abyste mu též tento dopis předal. Očekávám Vaši laskavou odpověď, eventuelně další pokyny.

S pozdravem
Josef Zeman
Zaslat reakci na tento text.