ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Příspěvek k tématice rodiny

Body k materiálu : Žena, manželství a rodina

· je vidět, že zpracování stálo autora hodně a ne zrovna příjemné práce a oceňuji, že se snažil udělat "aspoň něco" a použít co nejvíc hlasy z terénu a neřešil to úryvky z církev. dokumentů, ale je zde evidentní snaha o zmapování konkrétní situace k tomuto:
· „příslušná výzva byla zaslána na jednotlivá biskupství" (str. textu) Vidím jako chybu, že nebylo využito již existující sítě jednotlivých center pro rodinu, která už u většiny biskupství pracují a mají úzký kontakt s rodinami a náhled do situace pastorace rodin u nás. Tyto centra mají již dva roky zastřešující Národní centrum, které je placeno biskupskou konferencí. Škoda, když už něco máme, tak toho nevyužijeme.
· připojuji se k jednomu příspěvku, který říká, že je trochu zavádějící vymezení tématu: Problém ženy, manželství a rodiny - chybí mi zde postava muže, jako procházejí určitými krizemi role ženy, jsou obdobné u muže a mluvíme-li o rodině, je to bez této polarity vždy neúplné.
· jako největší minus materiálu vidím, že se zde nemluví o přípravě kněží, jáhnů, pastoračních asistentů na pastoraci rodiny v různých obdobích jejího života. Je to pole neorané. Jako pracovnice centra prs rodinný život jsem v kontaktu s kněžími a bohoslovci (teď čerstvé zkušenosti z praktického semináře Cesty rodinné pastorace na bohoslovecké fakultě) vidím, že této oblasti je málo věnováno a přitom kontaktu s rodinou se ve farnosti vyhnout nelze a mnohdy rodiny mají velké očekávání a kněz i při dobré vůli na ně není připraven.

Marcela Řezníčková
Zaslat reakci na tento text.