ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi

Personální obsazení:

Předseda: + Karel Herbst
Experti: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, prof. Ing. Lubomír Mlčoch, ing. Cyril Martinek, PhDr. Josef Zeman
Členové komise: PhDr. Vácslav Babička, Mgr. Marek Výborný, P. Vojtěch Suchý SJ, Karel Ženíšek, Pavla Ženíšková, P. Adrián P. Zemek OPraem, Bohumila Venclů, Ing. Václav Anděl, Klára Fantová, RNDr. Václav Frei, Marie Klancová, Marie Lachmanová, Mgr. Jindřich Šrajer, DrTh., Ing. Alena Brichcínová, PhDr. Jiří Vymazal, Mgr. Jiří Zajíc.

Sekretář komise: prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Úkol komise:
Úkolem komise je zabývat se posláním a odpovědností laiků
1) v církvi,
2) ve světě.

1) v církvi jde o
a) podíl na odpovědnosti za život ve farnostech, vikariátech/děkanátech a diecézích působením v různých grémiích a účastí na různých aktivitách (misijních, charitativních, pastoračních aj.)
b) uplatňování charizmatického rozměru církve skrze život a práci v nových církevních hnutích a komunitách
c) účast a činnost v různých křesťanských sdruženích, spolcích a jiných institucích z oblasti duchovní, ale též sportovní, kulturní, svépomocné a jiné (Orel, Skaut a pod.)

2) ve světě jde o pronikání a zdokonalování řádu časných věcí duchem evangelia (viz AA 5). Jedná se především o oblasti politiky, ekonomie, sociálních záležitostí, práva a spravedlnosti, kultury, masmédií a jiných.
Komise by měla připravit návrhy na podporu této činnosti laiků ze strany církve především po stránce duchovní, ale též odborné a organizační.


  • Zápisy 5. sněmovní komise
  • Laici v dnešním světě