ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

"Zpovědní zrcadlo" katolické církve pro oblast médií

"Zpovědní zrcadlo" katolické církve pro oblast médií

Příspěvek k tématu "Problém absence komunikace církve se sdělovacími prostředky"

(1) Církev jako "dům ze skla"
"Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech." (Lk 12, 3)

(2) Církev jalo kompetentní partner médií
"Z toho, jak byly stvořeny, mají všechny věci vlastni trvalost, pravdivost, hodnoty, vlastní zákony i uspořádáni. To všechno musí člověk respektovat a uznat právo jednotlivých oborů a techniky na vlastní metody." (RaN 36)
"Kdo by chtěl sdělovací prostředky a jejich nasazení usadit do správné souvislosti stvoření a dějin spásy a posoudit jejich etickou hodnotu, musí vidět celého člověka a podstatu sociální komunikace a musí důkladně znát také jednotlivé sdělovací prostředky." (Communio et progressio 15)
"Každá komunikace musí být podřízena nejvyššímu zákonu upřímnosti, spolehlivosti a pravdy. Samotný čistý záměr a dobrá vůle nepostačí k tomu, aby lidé kladně zhodnotili komunikaci. Proto se musí předávat informace věcně správné, tj. zprostředkovávat obraz v souvislosti a věrohodně. Samotné téma nebo zastávaný názor ještě neurčují mravní hodnotu sdělení, nýbrž také duch, ve kterém se to děje, způsob, kterým oslovuje příjemce a snaží se jej ovlivnit, dále průvodní okolnosti a konečně i publikum, ke kterému se komunikace obrací." (Communio et progressio 17)

(3) Církev jako uznalý partner publicistů
"Katoličtí pracovníci v komunikaci mají právo, aby se jim dostalo ze strany církve duchovní pomoci, která je přiměřená jejich vážnému a těžkému povolání.
Církev si uvědomuje, jaký význam má povolání pracovníka v komunikaci a jaké těžkosti jsou s nimi spojeny. Proto má velký zájem o spolupráci a dialog s pracovníky v komunikaci bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení.“ (Communio et progressio 104 a 105)

(4) Církev jako prostor živého veřejného mínění
"Jako živý organismus potřebuje církev veřejné mínění, které vzniká na základě dialogu jejích členů. Jen tak je možný pokrok v jejich myšlení a jednání. (Jak řekl již Pius XII. v proslovu ke katolickým novinářům 17. 2. 1950:) »Kdyby nebylo veřejného mínění v církvi, chybělo by jí něco k životu. Vinu na tom by nesli pastýři i věřící.“ Proto si musejí být katolíci plně vědomí toho, že mají skutečně svobodu vyjadřování." (Communio et progressio 115 a 116)

Jiří Zajíc - RNŽ ČRo
Zaslat reakci na tento text.