ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

P. Antonín Bratršovský

Reverendissimi domini, con fratres carissimi, milé sestry a bratři!

Svolání sněmu je krok správným směrem a Instrumentum laboris, vedle množství konstatování, podává i dost námětů co učinit, kde napnout síly. Nepřehlédněme to!

1. Chci se obrátit na oblast katecheze. Vykonalo se mnoho. Kurzy pro katechety a následné systematické vzdělávání katechetů i přes pedagogické fakulty byly základem, na němž je třeba stále stavět a pokračovat.
V Instrumentu laboris mi chybí zmínka o formaci katechetů a učitelů etické výchovy. Nesmíme zaspat a propást dobu, kdy bude etická výchova do škol zavedena.Na Slovensku je tomu tak, že rodiče si pro děti vybírají buď náboženskou nebo etickou výchovu. Ale nedopusťme, aby ji vyučovali bývalí marxisté a učitelé občanské výchovy a dějepisu.Chci zde poukázat na spolupráci královehradeckého biskupství s tamní pedagogickou fakultou. V posledních dvou letech tam byl organizován kurz, v němž mohli jeho absolventi získat aprobaci pro výuku etiky na základních školách. A je v pravomoci ředitelů škol už nyní zavést na základních školách etickou výchovu. Konkrétně v našem městě ředitelé projevili zájem o zavedení tohoto předmětu. Uvědomme si, že etická výchova je také jednou z forem preevangelizace, kterou jsou schopni rodiče i děti přijmout.
Prosím tedy, aby sněm zakomponoval pasáž o potřebnosti etické výchovy a kvalitní přípravy vyučujících. Naši katecheté by byli vhodní na prvním místě!

2. Velkým problémem je katechizace středoškoláků, o vysokoškolácích ani nemluvě. Je třeba vypracovat vhodné osnovy i pracovní texty. To co bylo dosud vydáno knižně je příliš učené. Texty musí přece zaujmout rozum i srdce.

3. Uzrává čas pro vytvoření směrnic ČBK k církevním školám všech stupňů, i přesto, že škol třeba nebude mnoho. Přitom je třeba přitvrdit při výběru vyučujících i žáků, jak na to poukázal mons. Socha.

4. K jednomu z prvních výdobytků v polovině 80. let patřilo „milostivé“ povolení konat samostatné biblické hodiny. Zdá se, jakoby jejich užitečnost byla nyní podceňována a přece katecheze jak mládeže, tak dospělých musí stavět na Písmu Svatém.
Zaslat reakci na tento text.