ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Pojetí víry

Vážený otče,

Dovoluji si předložit Vám názor či téma do sněmu.

Mám za to, že naše pojetí víry a zjevení Božího je příliš „administrativní“ v tom smyslu, že Boží zjevení a zákony jsme rozpracovali do stovek prováděcích předpisů, tak jako úředníci rozpracovávají pokyny nadřízeného orgánu. Tak jsme podobni starozákonním učitelům, kteří Boží zákon formovali do jednotlivých nařízení, údajně jich bylo přes 600.
Náš Pán Ježíš zdůraznil podstatu – Boží zákon vyjádřil ve dvou základních přikázáních lásky, bez podrobných pokynů. Svým životem a v podobenstvích předložil příklady, jak zákon realizovat. Dobře odpověděl na různé „chytáky“, kterými ho zkoušeli ze znalosti zákona.
Jsem přesvědčen, že pokud bychom dokázali v duchu našeho Pána zabývat se tím, co je podstatné, bude vyřešeno mnoho problémů, s kterými dnes máme starosti, např. problém celibátu, tajně vysvěcených kněží, svěcení žen, antikoncepce, rozvody manželství, ekumenismus a další,

neboť starajíce se o podstatné,
tyto problémy přestanou existovat.

Antonín Pavel
Zaslat reakci na tento text.