ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Teologie a teologické fakulty v ČR

Doc. ThDr. Josef Dolista, SDB

Téma: Teologie a teologické fakulty v ČR

1. Teologie jako věda má své místo na teologických fakultách. Vyučující jsou však převážně kněží, kteří působí v duchovní správě a jsou pod tlakem kritérií laiků ve farnosti, kteří vyžadují pastýře, který se jim bude plně věnovat. Dalším znevýhodňujícím faktorem pro činnost v oboru teologie jsou nezbytné opravy kostelů. To je důvodem, proč se kněží vyučující na fakultách nehabilitují, popř. nemají vědecké publikace. Teologie jako vědecká disciplína se netěší - podle mého mínění - náležité úcty, která vyplývá z její podpory křesťanské intelektuální formace bohoslovců, kněží a laiků. Biskupové přijímají službu kněze prioritně jako správce farností. Avšak vyučující na fakultách mají především povinnost věnovat se teologii jako vědě, podílet se na teologickém bádání.
Řešení: Kněží jako vyučující na fakultách nemají být zatěžováni duchovní správou jako administrátoři. Biskupové mají právo naslouchat jejich hlasům jako odborníkům v jejich oboru a zvát je jako poradce.

2. Teologické fakulty v ČR nenašly od politické změny v naší zemi místo konkrétní spolupráce; neexistuje spolupráce mezi nimi a dalšími institucemi zaměřených na výuku katolické teologie. Studenti jednotlivých fakult pociťují u některých vyučujících invektivy na adresu jiných fakult, což odporuje kolegiální etice. Existuje rozmanitost studijních programů a kritérií k udílení akademických titulů.
Řešení: Navrhuji ustanovit oficiální dialog mezi jednotlivými fakultami a dalšími institucemi se zaměřením na katolickou teologii.

3. Česká sekce Evropské katolické teologie není v ČR zřízena jako právnická osoba.
Řešení: Zřízení právnické osoby.

4. Teologická fakulta v Českých Budějovicích jako diecézní institut vychovává a vzdělává především laiky v magisterských oborech "učitel náboženství a etiky" "pastorační asistent", "pedagog volného času" a "teolog". Studenti požadují zkvalitnění dialogu biskupů a laiků a odpověď ze strany biskupů, zda v jejich diecézích existuje projekt pro činnost laiků s uvedeným vzděláním.
Řešení: Laici mohou být význačnou pomocí v diecézích. Je třeba cílevědomě vychovávat klérus a laiky ke spolupráci. Při velkém nedostatku kněží se ukazují možnosti přínosu pastorační práce vzdělaných laiků. V tomto ohledu je nutno vyžadovat pastorační projekt zaměřený ke spolupráci s laiky vzhledem k budoucnosti autorizovaný biskupy.

5. Není dostatečná prezentace teologických fakult a institucí v ČR se zaměřením na katolickou teologii v médiích. Existuje reprezentace některých osob, které mluví jménem teologie v ČR a zastupují ji (avšak bez pověření) včetně všech dalších oborů teologie.
Řešení: Odborníci jednotlivých fakult a institucí ať jsou zváni k činnosti pro sdělovací prostředky z celé ČR.
Zaslat reakci na tento text.