ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Co je PKPS 
Jednací řád PKPS 
Personální obsazení PKPS 
Témata 
Zápisy ze zasedání sekcí 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Zápisy ze zasedání sekcí

Jednotlivé sekce v průběhu přípravného procesu konaly v různých časových intervalech svá zasedání, na nichž hodnotily dosud splněné úkoly a řešily nové problémy, které při přípravě sněmu vyvstávaly. Stručné výtahy ze zápisů z těchto zasedání Vám na tomto místě nabízíme.

Přímo zde Vám nabízíme zprávy z prvních zasedání, kdy Přípravná komise Plenárního sněmu nebyla ještě členěna na jednotlivé sekce, a dále zprávy o Plenárních zasedáních ČBK, která se tématikou sněmu zabývala

26. 2. 1996 - První zasedání přípravné komise

Dr. Raban přednesl referát "Partikulární církevní právo v české církvi a hlavní úkoly plenárního sněmu a jeho základní struktura". V návazné diskusi stanovili účastníci zasedání úkoly Přípravné komise, její strukturu a personální obsazení. Předseda PKPS arcibiskup Graubner schválil činnost PKPS a pověřil navržené osoby vykonáváním funkcí v PKPS

13. 5. 1996

Pracovní setkání otce arcibiskupa Graubnera a odborníků z řad teologů, právníků, historiků, novinářů, umělců, pracovníků v pastoraci, řeholníků, kněží i laiků. Setkání organizoval P. Raban a hlavním cílem bylo vyjasnit si priority v přípravě sněmu.

12. 6. 1996

Otec arcibiskup Graubner a biskup Radkovský se sešli s účastíky minulého setkání, zhodnotili postup práce, P. Raban informoval o situaci žádosti o souhlas Svatému otci. Dále byly řešeny praktické záležitosti, zejména duchovní a administrativní výpomoc ve farnosti P. Rabana v Raspenavě, otázka financování sněmu, kancelář přípravné komise na ČBK. Na závěr diskutovali účastníci o tom, koho ještě k setkáním pozvat a navrhli seznam dalších jmen.

22. 10. 1996

Za předsednictví arcibiskupa Graubnera přednesli odborníci krátké referáty o nejrůznějších tématech,kterými by se Plenární sněm mohl zabývat. Referáty se týkaly praktické pastorace, vztahů státu a církve, významu rodiny, inkulturace zasvěceného života, koncepce a vize naší církve, partikulárního práva, historické paměti a mnoho dalších. Jaké výstup dosavadních setkání připravil P. Raban dokument "Shrnutí práce", který mapuje vše, co zaznělo v diskusích od počátku příprav.

2. 12. 1996

P. Raban informoval přítomné o současném stavu příprav, přednesl referát "Náš přínos bono communi" a shrnul události od posledního setkání. Další část byla věnována medializaci sněmu, přípravě tiskové konference a public relations.

3. - 4. 7. 1997 - 22. plenární zasedání ČBK

Biskupové po připomínkovacím řízení rozhodli vyhlásit 5. července 1997 na Velehradě při poutní mši sv. Dekret o svolání Plenárního sněmu katolické církve s připojeným upraveným Dokumentem o sněmovním procesu.
Biskupové schválili obsah návrhu Jednacího řádu Přípravné komise.