ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Příspěvek k přípravě sněmu

Vážený důstojný pane,
Zúčastnil jsem se setkání zájemců o stavu příprav Církevního sněmu v ČR:. A v závěru schůze bylo doporučeno případné připomínky a náměty poslat i písemně. Používám toto vyzvání.
Na diskusi dr. Hoška o smyslu pořádání sněmu bylo odpovězeno mlhavě a nepřesvědčivě. Vysvětlování cíle sněmu zůstalo nejasné. Animátor se opakoval, jak v zahraničí – tj. jak v západních státech, tak v postkomunistických zemích – není stav církevních i náboženských poměrů lepší. Věcná a jasná odpověď ve stručnosti (za prvé, za druhé, za třetí) by byla víc namístě.
V odpovědi na druhou otázku Dr. Hoška, kdo na sněm bude pozván, zněla odpověď, že z 1/3 budou účastni mluvčí laiků. To připouští obavu, že výběr mluvčích může být zmanipulován pořadateli z řad neomodernistů (to se děje v mediálních prostředcích).
Z 1/3 jmenovaných a pozvaných laiků se málokterý podvolí přijmout připomínky obyčejných věřících, aby je chtěl a dovedl obhajovat na sněmu.
Výzva P. Fialy na konci setkání k větší otevřenosti v diskusní části setkání je problematická. Nikdo z věřících se neodvažuje kriticky dotýkat nejbolavějších témat v české církvi. Je to např. rozdílnost názorů na výchovu a teologickou výuku bohoslovců; nesouhlas věřících s mediálními výroky P. Hermana o výstavě INRI; o jeho urážejícím výroku o profesorech na KTF UK; jeho názoru a výroku o válce v Jugoslávii apod. Nebo též, že církev místo aby protestovala proti mocenským zásahům ateistické státní správy do vnitřních problémů církve, tak spíš vítá projevem P. Hermana v TV tuto pokořující situaci (nepřipomíná to totalitu a Pacem in terris?) A těch kontroverzních témat by bylo více.
Z toho důvodu vzniká obava, že celé jednání na sněmu může vést k otevřenému rozdělení církve v Čechách – což by bylo zřejmě pohoršení tragické.
Vše to píši jen z těchto obav o rozpolcenost katolické církve. S ní cítím a rád bych, kdyby bylo možno tomu nějak předejít. Je to jen námět: nějak docílit dalšího odložení termínu zahájení sněmu o rok – snad do té doby by se tyto kontroverzní problémy uklidnily. Nemějte za zlé moji otevřenost (až troufalost).

Chvála Kristu!

Ing. Jan Poláček
Zaslat reakci na tento text.