ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Interdiecézní synoda

Tak jako pro koncil nebo synod celocírkevní jsou vyžadovány připomínky od biskupů, je třeba pro přípravu diecézní synody nejprve shromáždit náměty od kněží, osob zasvěceného života a (pokud mají místo v Církvi laici) i od nich.
Podněty musejí být zcela svobodné, nezávislé, tajné, bez obavy z postihu představených, proto připomínka s podpisem ztrácí platnost. Píší se pokud možno na stroji na list cca 10 x 14 cm (jako dopisnice), aby obsah byl podán co nejstručněji.
Na každém lístku je nadpis (téma), např. Liturgie, Škola, Hospodárnost apod. Možno uvést nevýhody dosavadního způsobu a pak navrhnout zlepšení s odůvodněním.
Je třeba uveřejnit výzvu (do každé farnosti jeden plakát o významu synody), aby farníci odevzdávali lístky do schránky v kostele, kam mohou i kněží a řeholníci dát připomínky své. Zalepená obálka s podněty se odveze v rámci děkanství na místo synodní komise, kde se předá. Komise musí být složena ze zástupců všech českých diecézí a členové jsou vázáni ve svědomí, že žádnou připomínku nevyloučí a žádnou nebudou bagatelizovat. Též podepsané, a tím pádem neplatné připomínky zapíší do seznamu.
Tato příprava a zpracování připomínek je nejdůležitější částí synody, byť by byly podněty i nesouhlasné. Na slavnostním zasedání se už toho mnoho projednat nedá. Je možno jen tajným hlasováním se vyjádřit pro podněty nebo proti nim. Obsah podnětů však nesmí být podán tak, aby vsugeroval odpověď.

P. Alois Kotek
Zaslat reakci na tento text.