ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 62

Miloš Raban

Seznam používaných zkratek

AAS Acta Apostolicae Sedes, SSv
AP Annuario Pontificio, SSv
AKG Atlas zur Kirchengeschichte, JEDIN, H, SSv
CCEO Codex Canonum Ecclesiae Orientalium, MIIV.
CIC 17 Codex Iuris Canonici z roku 1917
CIC Codex Iuris Canonici, MIIV
ČBK Česká biskupská konference
ČKD Časopis katolického duchovenstva
DIIV Dokumenty II. vatikánského koncilu
EO Enchiridon Oecumenicum, SSv
ES DENZINGER, H. Enchiridon Symbolorum, SSv
EV Enchiridon Vaticanum, SSv
FRB Fontes Rerum Bohemicorum, SČM
GS Gaudium et Spes (Radost a Naděje), DIIV
CHD Christus Dominus (Dekret o pastýřské službě biskupů), DIIV
KT Katolický týdeník
LG Lumen Gentium (Světlo národů), DIIV
LThK Lexikon für Theologie und Kirche
MDK JEDIN, H., Malé dějiny koncilů, SSv
MGH Monumenta Germaniae Historica
MIIV Magisterium po II. vatikánském koncilu
PKPS Přípravná komise plenárního sněmu
PS Plenární sněm
Psp Perspektivy – příloha Katolického týdeníku
SČM Církevní sněmy v Čechách a na Moravě
SSv Synodalita a partikulární sněmy ve světě
TMA Tertium millenium adveniente (Třetí tisíciletí přichází) MIIV
VŘP Vyšší řeholní představenípředcházející | obsah | následující