ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Ing. Bruno Borski, CSc.

Vážení přítomní,
Ve svém příspěvku se chce zabývat otázkou trvalého jáhenství. V „Instrumentu laboris“ je této věci věnován paragraf 106, který je vypracován vcelku dobře. Přestože zahrnuje téměř celý obsah činnosti trvalého jáhna, chtěl bych tento paragraf doplnit o zevšeobecněné zkušenosti, které jsem získal za devět let působení v tomto úřadě.
1. Pro zamezení pozdějších nedorozumění a zklamání je potřeba hned na začátku přípravy kandidáta na trvalý diakonát sdělit mu co nejpodrobněji, co ho v jáhenské službě očekává, případně s čím se může setkat a s jakými úskalími jáhenské služby by měl počítat (nepřijetí ve farnosti, nezájem kněze, nevyužívání schopností apod.)
2. Poskytnout budoucímu jáhnovi řádné vzdělání, zejména formace duchovní, teologickou a pastorační. I po vysvěcení pokračovat systematicky ve vzdělávání jáhna.
3. Využít kvalitu osobnosti jáhna, vyjádřenou jeho schopnostmi a možnostmi a pověřit ho různými úkoly na farní či diecézní úrovni.
· Oblast vzdělávání (katecheze, příležitostná kázání, přednášky, články pro tisk, biblické hodiny aj.)
· Oblast materiální (správa financí, majetku, opravy aj.)
· Oblast charitativní („duchovní“ obsluha nemocných, funkce v ČKCH apod.)
· Oblast pastorační (výpomoc při pohřbech, svatbách, křtech, přípravy na svátosti, bohoslužby slova apod.)
· Služba u oltáře (eucharistie, pobožnosti apod.) a breviář jen jako duchovní posila a posvěcení jáhna.

Jáhni si musí zvyknout, že služba trvalých jáhnů je v české církvi něco nového, provázaného řadou příznaků dětské nemoci. Proto by měli být uvědoměni hned na startu jáhenské služby na nevyhnutelnost určitého utrpení a bolesti, které vlastně doprovázejí každé apoštolské dílo, každé duchovní působení. A také to, že jim zvládnuté duchovní utrpení přinese další duchovní a mravní růst.
A ještě jednu poznámku: je třeba také dbát o duchovní formaci manželek jáhnů formou setkávání a vzdělávání na úrovni diecéze.
Zaslat reakci na tento text.