ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Tisková zpráva 6. 7. 2003

Plenární sněm Katolické církve v ČR zahájen
Martin Horálek

1. zasedání Plenárního sněmu (PS) na Velehradě bylo zahájeno dnes (6.7.) v 10.00 hodin slavnostní bohoslužbou.

Slavnostní bohoslužbou na prostranství před bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě bylo zahájeno 1. zasedání Plenárního sněmu Katolické církve v ČR.
Hlavním celebrantem a kazetelem slavnostní mše byl pražský arcibiskup a předseda PS kardinál Miloslav Vlk. Spolu s ním koncelebrovali biskupové českých a moravských diecézí, přítomní biskupové ze zahraničí a kněží, kteří se PS účastní.
Kardinál Vlk hovořil ve své promluvě o církvi jako Božím lidu. Poukázal v této souvislosti na skutečnost, že Božím lidem jsou všichni členové církve, stejně tak laici, jako biskupové, kněží a osoby zasvěceného života. Předseda PS dále zdůraznil zásadní význam Sněmu, který nemá v historii církve v naší zemi obdoby. Poprvé se totiž schází gremium plně reprezentující všechny diecéze Římsko a Řeckokatolické církve v ČR. V neposlední řadě zdůraznil kardinál Vlk skutečnost, že všichni delegáti PS si uvědomují, že pokud mají být jednání úspěšná, musí se všichni spoléhat nejen na své přirozené schopnosti, ale především na pomoc Ducha svatého. Na závěr své promluvy požádal pražský arcibiskup všechny věřící o modlitby za zdárný průběh 1. zasedání PS na Velehradě. Reakcí na kardinálova slova byl potlesk cca 2.000 shromážděných poutníků a účastníků Sněmu.
1. zasedání PS na Velehradě se účastní, kromě všech českých a moravských katolických biskupů a delegáta Svatého stolce apoštolského nuncia v ČR arcibiskupa Erwina Josefa Endera, všichni generální, biskupští a soudní vikáři, 10 zástupců ženských a mužských řeholí, děkani teologických fakult a představení seminářů a 30 zvolených delegátů z jednotlivých diecézí. Významní akademičtí experti byli přizváni na sněmovní jednání jakožto oboroví odborníci. Křesťanské církve jiných než katolických tradic bude reprezentovat předseda Ekumenické rady církví v ČR biskup Vladislav Volný.
Informace pro pracovníky médií podá P. Miloslav Fiala, tel: 603 158 093 a Mgr. Martin Horálek, tel: 608 507 616.