ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Příspěvek k tématu Výchova a vzdělání

Připomínky k materiálu PKPS "Výchova a vzdělání"

Materiál předestírá širokou paletu problémů, která ukazuje nejen na množství úkolů a otevřených otázek, ale i na roztříštěnost názorů a směrů vývoje dnešní společnosti. Rozpracování všech námětů této osnovy by vydalo na celou knihu. V rámci sněmu pak bude nutné doporučit některé priority.
Pokud jde o výchovu dospělých, vzpomínám na konferenci FEECA v Praze v r.1995 na toto téma. Sborník redigovaný prof. Renöcklem a P. prof. Halíkem je v České křesťanské akademii k dispozici.
Pokud jde o vzdělávání učitelů, zkušenosti z prvních kurzů o významu křesťanství v naší kultuře, které pořádala ČKA za podpory MŠk v západočeském kraji, ukázaly mj. na nutnost překonávání mnoha předsudků a marxistických pověr a omylu v našem myšlení. Církevní sociální nauka byla pro tyto učitele objevem, právě tak jako některé poznatky historické nebo filosofické.
Na téma výchovy a vzdělání pro vstup do Evropské Unie pro dobu globalizace a světové integrace kultury vyšla též řada článků a studií v publikacích Konrad-Adenauer Stiftung, v časopisech Deutsche Tagespost, Politische Meinung, ale i v odborných časopisech vědeckých a technických v USA i v Anglii.v Náměty v tomto směru zazní jistě i na příští konferenci Forum 2000 i na konferenci Maritainova institutu v Miláně v říjnu t.r.

Doc.Ing.Jiří Vackář
Zaslat reakci na tento text.