ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Příspěvek pro plenární sněm

Vážený bratře!
děkuji Vám za váš dopis ze dne 20.12.1996 a zaslané materiály. A rád bych znovu vyjádřil připravenost svoji i svých přátel a spolupracovníků k tomu, aby přípravy i průběh sněmu přispěly ke skutečně novému začátku na prahu nového tisíciletí.
V tomto okamžiku bych Vás však chtěl informoval o jedné záležitosti, která k těmto cílům může pravděpodobně významně přispět. Některé věci jsem se v tomto směru snažil uplatnit i v průběhu svého téměř měsíčního pobytu v Římě (listopad-prosinec). A domnívám se, že bude užitečné, když o tom budete rovněž informován.
Po poradě s několika profesory římských universit jsem se rozhodl předat vedení Papežské akademie věd dopis, jehož znění připojuji k tomuto sdělení. Usiloval jsem rovněž o osobní setkání s presidentem této Akademie, jímž je od r. 1993 prof. N. Cabibbo (známý římský fyzik). To se mně však pro jeho velkou zaneprázdněnost v posledních dnech mého římského pobytu nepodařilo. Bylo mně však sděleno, že se prof. Cabibbo s dopisem i přiloženým materiálem již seznámil, že má o to zájem, že to projednají a pošlou mně písemnou odpověď.
Jsem pevně přesvědčen, že to budou právě výsledky, o nichž se v dopise zmiňuji, které pomohou i k vyřešení některých důležitých problémů u nás. Jeden z nich představují spory na pražské teologické fakultě, které mají v podstatě stejného jmenovatele, jako to byly spory o univerzálie v Husově době (i když ot na první pohled není vůbec patrno). A právě v tomto směru přinášejí výsledky obsažené v materiálu přiloženém k danému dopisu nové (anebo spíše staré) realistické stanovisko.
K Vámi zaslanému materiálu bych rád v tomto okamžiku uvedl pouze dvě malé poznámky:
1. Domnívám se, že je nutno náležitou pozornost věnovat anketám a jocistické metodě, pro níž ve francouzském originálu se používalo označení: voir, juger, agir. Doporučoval bych však, aby se v českém znění používala terminologie zavedená již v r. 1944: vidět, soudit, jednat. Dr. Kratochvíl při překladu z němčiny tuto dřívější skutečnost neznal a věřím, že proti tomu nebude mít námitky.
2. Byl bych Vám vděčen, kdybyste si mohl poněkud opravit moji adresu a vypustit to honosné označení. Odporuje to totiž našemu úsilí vytvořit rovnocenný pracovní kolektiv, který usiluje o službu Kristu, církvi i společnosti bez velkých okázalostí. Ve společnosti se chceme presentovat bud' jako kolektiv, anebo jako jednotlivé osoby, které zaujímají spíše svoje odborná stanoviska směřující k pravdě (a to v různých ohledech podle příslušné profese). Kromě toho naše stanovy takovou funkci neznají.

Miloš Lokajíček
Zaslat reakci na tento text.