ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Vzdělání a formace v církvi

1. návrh k § 107 jako poslední větu:
Je třeba pracovat pro přítomnost teologie na všech veřejných universitách.

2. připomínka k § 126 b) za větu : V oblasti vzdělávání působí Vyšší…přidat:
Doporučujeme hledat i další možnosti kromě stávajících pro vzdělání pracovníků v hromadných sdělovacích prostředcích. Rovněž doporučujeme vzdělávání kandidátů kněžství v tomto oboru.

3. připomínka k § 108 přidat jako odstavec. e):
ČKA a MSKA jsou důležitými nástroji vzdělání a dialogu se sekulární společností. Pro zvýšení kulturní úrovně regionů je velmi důležitá činnost sítě jejich místních skupin. Je v zájmu církve jejich práci všestranně podporovat.

4. připomínka k § 123 a) na závěr:
Doporučujeme, aby Instituty pro šíření sociální nauky církve dosud existující v Brně a Ostravě byly dle možností založeny i v dalších diecézích.

5. připomínka k § 91 a) vložit za větu která končí …celé církve. :
Pro vzdělávání laiků doporučujeme v diecézích zakládat vzdělávací zařízení provozované jak diecézemi, tak řeholemi a křesťanskými sdruženími.

6. připomínka k § 89 c) doporučuje doplnit na konec ….a velmi rizikovými skupinami (osoby závislé na drogách, prostituce).

7. připomínka k § 73 a)…Připomínáme potřebu vhodné sexuální výchovy od dětství, která pomáhá k rozvoji osobnosti člověka, a to v rodině i ve škole.
Zaslat reakci na tento text.