ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sociální problematika v naší společnosti

Vážený pane faráři,
se zájmem jsem si ve čtvrtém čísle Katolického týdeníku přečetl článek o Vašem působení v Raspenavě a jejím okolí. Toto čtení mi přineslo hodně radosti.
Dovoluji si však napsat kvůli větě z tohoto článku, v níž uvádíte, že "lidé jsou tu chudí, ale to převážně z důvodů své vlastní neschopnosti". Následující dvě věty zdůvodňující vysokou nezaměstnanost toto tvrzení poněkud oslabují. Přesto se sám sebe ptám - je tomu skutečně tak? Lze takto zjednodušeně charakterizovat sociální situaci ve Vašich farnostech?
Připravujeme se na synod katolické církve v naší zemi. Vše nasvědčuje tomu, že se sociální problémy, které jsou nyní ve Frýdlantském výběžku, postupně rozšíří na značnou část České republiky. Co řekneme stále se zvyšujícímu počtu nezaměstnaných a lidí propadajících se do relativní chudoby?
Církev u nás k těmto problémům dosud bázlivě mlčí (je tomu tak - stačí si prolistovat řadu čísel Katolického týdeníku). Bude mlčet i nadále? Anebo chudým a nezaměstnaným řekneme, že si za své postavení mohou převážně sami, protože jsou neschopní?
Sociální encykliky Svatého otce jsou určeny i nám, kteří žijeme v České republice. Kéž bychom na ně ve shonu přípravných synodních prací nezapomněli. Především odvahu, kterou má Svatý otec v hlásání sociální nauky církve velmi potřebujeme.
Přeji Vám hodně sil ve Vašem náročném poslání.

Ing.Karel Nejezchleb CSc.
Zaslat reakci na tento text.