ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Hudba a zpěv v našich kostelech

Zpěv a hudba patří k umění, která stvořil a tvoří Bůh. Člověku je dáno do vínku toto umění rozvíjet pro jeho potěšení a zejména ku cti a chvále Boží.
Současný stav nebo úroveň lidového zpěvu při bohoslužbách je neutěšený. Zúčastníte-li se nedělní mše sv. např. ve Slovinsku, prožijete jeden ze svých největších hudebních zážitků. Obdobně působivé jsou krásné zpěvy z Taizé. V Česku jsou poslední zbytky dobrých zpěváků, zejména na vesnicích, někdy omezovány a kritizovány místo toho, aby jejich nadšení a láska ke zpěvu byly využity k výchově nových generací.
Pro zlepšení si dovoluji navrhnout:
· Podpořit a více respektovat autoritu varhaníka, ředitele chóru
· Omezovat sólová nebo "koncertní" vystupování při mších svatých, aby se nevytlačoval zpěv lidu, který zastupuje modlitbu.
· Nechat varhaníkovi větší volnost ve výběru písní se snahou jejich repertoár rozšiřovat a využívat širší škálu písní z nových i starších kancionálů, nezapomínat na staré písně zejména mariánské ("Sbohem, má radosti, velebná svátosti", "O Matko Páně, matko rajských krás" aj. Do písňové tvorby by se měly zavádět i nové, moderní písně. Ze zkušenosti víme, jak překvapivě dobře bylo přijato např. nelehké ordinárium Petra Ebena.
· Při některých příležitostech, jako je zahájení školního roku, konec občanského roku i jindy se v kostele zpívávala státní hymna. I tento dobrý zvyk by se měl uchovat. Katolíci jsou i dobří vlastenci a jako vlastenci mají už jedinou příležitost si zazpívat státní hymnu jenom v kostele.
· Budou-li nové kancionály vydávané s notovou partiturou, bylo by dobré, aby byly vícehlasé a pod každou notovou osnovou (řádkem) aby byla příslušná slova. Ve stávajících kancionálech je notová část téměř nepoužitelná, protože je na jiné stránce než slova a jen s velkými obtížemi se dá číst oboje současně.
· V některých kostelech v zahraničí používají vhodně umístěné projekční plátno s texty písní.
· Rytmus a rychlost zpěvu by měly i starším zpěvákům umožnit dostatečnou dobu nádechu.
· Při hodinách náboženství nebo v rámci jiných náboženských iniciativ zřizovat dobrovolné kroužky duchovního zpěvu.

Plenárnímu sněmu přeji bohumilé jednání.

Jiří Hybášek
Zaslat reakci na tento text.