ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Zapojení stálých jáhnů českých a moravských diecézí do pastorace 105

Mgr. Michal Opatrný

Základní služby jáhna při liturgii

Zásadní službou jáhna při liturgii je četba evangelijní perikopy. Tento úkol jasně a zřetelně odpovídá tomu, že jáhen má svou službou potřebným vedle samotného faktu této služby také zvěstovat evangelium. Tomu by měla odpovídat i symbolika liturgie. Jen jáhen by tedy měl číst evangelium slavnostním způsobem. To znamená na začátku liturgie v průvodu přinášet evangeliář, nést ho v průvodu od oltáře k ambonu a slavnostně knihu po přečtení perikopy odnést. Nic z těchto služeb by rozhodně neměl dělat laik. Pokud čte evangelium kněz-presbyter, musí být zachována úcta náležející evangeliu. Proto se při čtení použije samozřejmě evangeliář, a také jak svíce tak i kadidlo, evangeliář by však neměl být například na začátku bohoslužby přinášen slavnostním způsobem.
Výzvy jáhna při liturgii patří podle tradice církve také ke specifické jáhenské službě. Vždyť diakonická služba jáhnů je také služba administrativní, čili organizační a také zprostředkující, čili uvádějící do kontaktu s církví. Proto by zde mohl být dán jáhnům větší prostor. Tedy aby výzva nebyla jen výkřikem, ale osobním vyzváním k předání pokoje, nebo osobním missio do světa.
Služba jáhna u oltáře, nebo také u stolu (příprava kalicha s vínem, asistence u liturgických nádob, asistence u misálu, ap.) je pomocí, službou, a proto patří mezi vlastní projevy jáhnova služebného kněžství v liturgii. Nové vydání Římského misálu, existující zatím jako editio tipica, dané biskupským konferencím k překladu, počítá také s možností častějšího svatého přijímání pod obojí způsobou. Tak může být obnovena stará církevní tradice, kdy krev Kristovu podával jáhen.
Pokud se například v katedrále slaví slavnostní liturgie, bývá zvykem, že se jí účastní věší množství kléru. Často tedy i více jáhnů. Obvykle však slouží pouze dva nebo tři, zatímco ostatní se liturgie aktivněji nezúčastní. Přitom se právě zde může projevit sbor jáhnů, který jako celek pomáhá biskupovi. Proto by při takové liturgii bylo vhodné rozdělit služby mezi více jáhnů: Dva by měli bezprostředně asistovat biskupovi, tedy sloužit u oltáře, přebírat od biskupa dary věřících a sloužit u kadidla. Proto by také měli sedět hned vedle biskupa. Třetí jáhen by měl slavnostním způsobem přednést evangelijní perikopu. Čtvrtý jáhen může přednášet výzvy k věřícím a případně také přímluvy. Tito tři nebo čtyři jáhni by samozřejmě měli být oblečení do dalmatik. Všichni další jáhnové potom mohou podávat věřícím svaté přijímání. Při zvláštních příležitostech mohou přibýt ke čtyřem jáhnům i další. Například ti, kteří při svěcení kněží nebo biřmování podávají biskupovi křižmo.předcházející | obsah | následující