ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Preevangelizace, evangelizace

Návrh:
§ 38 - doplnit - své místo zde mají i řeholníci a řeholnice (odhlasováno)
§ 41 - písmeno b) doplnit do závorky "řeholníci a řeholnice" (odhlasováno)

Návrh: rozpracovat pojem preevangelizace - samostatný paragraf (odhlasováno)

skupina k tomu předkládá tyto podněty:

VYMEZENÍ POJMU
- podpora rozvoje a sdílení přirozených, kulturních a morálních hodnot ve společnosti
- podpora budování občanské společnosti (zakládání občanského sdružení)
- hraje roli inkulturace (nalezením společného jazyka, myšlení)
- obhajoba dobra, pravdy a krásy

KDO JE OBJEKTEM PREEVANGELIZACE
- společnost a v ní každý člověk, který se nesetkal se evangeliem

KDO JE SUBJEKTEM
- každý, kdo komunikuje láskou, kdokoliv, kdo nese Krista v srdci
- ze křtu plyne poslání
- Každý, kdo přijal evangelium - "Je totiž nemyslitelné, že by někdo přijal Boží slovo a uvěřil v Boží království, aniž by se současně nestal též jeho svědkem a hlasatelem." (viz. IL § 37 - Evangelii nuntiandi č. 24)

JAKÝM ZPŮSOBEM?
například:
- učit se vést dialog se společností
- navazování dialogu, komunikace
- životem komunity, která je pozváním pro kohokoliv ze společnosti (viz DCŽM)
- odstraňovat předsudky
- prezentovat se jako normální lidi

Návrh: doporučujeme v celé kapitole jasně vymezit pojmy preevangelizace, evangelizace, nová evangelizace, reevangelizace (autoevangelizace) v textu 10. kapitoly (odhlasováno)

Návrh: pojednat v dokumentu IL otázku svobody člověka - "Svoboda vnější bez svobody vnitřní působí chaos." Jako člověk se realizuji svobodou k lásce, k pravdě,..." (odhlasováno)

Návrh: Doporučujeme, aby místní duchovní správa navázala kontakt a úzce spolupracovala s preevangelizačními centry a aktivitami. (Odhlasováno)

Návrh: Znamením dnešní doby je týmová spolupráce. Tým má větší účinnost, stabilitu, uvádí se zde princip církve do života (takový tým zahrnuje všechny složky - preev., ev. a formace). Příkladem jsou Diecézní centra života mládeže - místo mnoha konverzí, místa nalezení povolání. Formovaný člověk má touhu se rozdělit o ten poklad, který dostává a stává se tedy subjektem předávání evangelia.
Podáváme návrh tento model rozšířit a zevšeobecnit, do např. živých farností, kde by tým kněží a laiků tvořil centra podobného typu (i s využitím dobrovolníků) - pro všechny věkové kategorie. (Odhlasováno)

Návrh: Ať je misijní poslání církve obsaženo ve všech tématech IL (např. o službě a výchově kněží). Jinak vše zůstane nedotaženo. (Odhlasováno)

Poznámky z diskuse:
- otázka svědectví na našem pracovišti (včetně farní kanceláře - člověk pozná, je-li přijímán úřadem nebo člověkem)
- Schopnost preevangelizace souvisí s formací - někdy ti, co "jsou dál", mají pocit, že nemohou vstoupit do dialogu se světem, protože by utrpěl jejich osobní duch. život. Je třeba učit lidi komunikaci a odbourávání předsudků.
- podporovat a vytvářet živá ohniska - komunity, živé farnosti, aby to nestálo na nestabilním jednotlivci (charismatický kněz)
- podpora volontariátu
- využití DCŽM
- důvod pro nepřeložení kněze - má ve farnosti skupinu lidí, které formuje a kteří ještě nejsou schopni se postavit na vlastní nohy (dát mu šanci to dotáhnout)
- Pastorace stále více směřuje k centrům místo klasických farností. Pro tato společenství je důležité dát pocítit přijetí pro nově příchozí.
Zaslat reakci na tento text.