ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Instrumentum Laboris 146

Sekretariát Plenárního sněmu

32. Apoštolský exarchát v České republice

§ 140
Apoštolský exarchát je součástí katolické církve v Českých zemích. Reprezentuje dědictví řeckokatolické církve, jež od 16. století dotváří dějiny církve a společnosti ve východní a střední Evropě. Její přítomnost napomáhá katolíkům západního obřadu v České republice poznat a obohacovat se zkušeností východní tradice. Můžeme někdy pozorovat, že západní mentalita začala křesťanský Východ vnímat jako inspirující.

§ 141
a) Specifickým posláním církve řeckokatolické v současné době je být svědkem a živým pramenem hodnot východní teologie, liturgie, spirituality a celé tradice a aktivně se podílet na prohlubování ekumenického dialogu, především s církvemi pravoslavnými.
b) Uvnitř řeckokatolické církve je nutné hledat sílu k aktivnímu spojení všech národnostních skupin.
c) Bude třeba prohloubit informovanost o tom, že řeckokatolická církev je plně sjednocena s církví římskou a je její součástí. To umožňuje katolickým věřícím vzájemnou plnou účast na celém bohatství tradic i bohatství svátostném. V bilaterálních dialozích mezi pravoslavnými a katolíky se začíná užívat terminologie „katolická církev západního a východního obřadu“, což plné společenství zvýrazňuje.

§ 142
Společný úkol církve katolické západního i východního obřadu i církve pravoslavné u nás je pastorace našich věřících přicházejících z Východu. V budoucnu by mohlo být otevřeno více možností pro konkrétní vzájemnou pomoc kněží obou obřadů tam, kde to vyžaduje potřeba věřících.předcházející | obsah | následující