ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

7. Komise pro partikulární právo

Personální obsazení:

Předseda: + František Lobkowicz
Expert: doc. Ignác Hrdina
Členové komise: ThDr. Jiří Svoboda JCDr., Dr. Jiří Kašný, Th.D.

Sekretář komise: ThDr. Jiří Svoboda JCDr.

Úkol komise:
Úkolem sněmu místní církve – Plenárního – je úsilí, aby na jeho území byly jednak: Uspořádány pastorační potřeby Božího lidu, jednak, a to hlavně, sněm má moc řízení, především zákonodárnou (kán 445). Tato jeho zákonodárná moc je jeho mocí podstatnou, podléhající samozřejmě schválení Apoštolského stolce spolu se všemi sněmovními akty.
Tvorba partikulárního práva se týká jak základních norem, např. kán. 127 §1; 118 §1; dále pak nejrůznější záležitostí kleriků, manželského práva, správy majetku i práva trestního, roztroušených v dalších knihách CIC.