ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Důstojnost a povolání ženy v ČR

Důstojnost a povolání ženy v ČR

I když nemám ve svých 23 letech mnoho zkušeností, přesto mě zaujalo toto téma, které je velice aktuální. Myslím si, že v dnešní době by se měla více zdůraznit úloha, jakou má žena v životě mít. Jako hlavní cíl bych dala, že má být vzorem, podobou Panny Marie. Ona je přece – jak se modlíme – „požehnaná mezi ženami“, tzn. mezi všemi ženami na zemi a ty všechny by měly jít v jejích šlépějích. Co to znamená?
1. Panna Maria byla MATKOU; to je dost palčivé povolání pro ženy v dnešní době. Záměrně nazývám matku jako povolání. Je to úkol, který dal Bůh ženě jako něco jedinečného, vznešeného a co nemůže zastoupit druhé pohlaví. Úkol matky je úkolem všech žen: buď matkou fyzickou ve své vlastní rodině – malé církvi, nebo matkou duchovní, které Bůh svěřil široké srdce, do kterého může zahrnout celý svět. To je v dnešní době podle mého názoru hodně opomíjeno, je nutno zdůraznit, jak důležité je, aby žena byla matkou – k tomu byla stvořena.
2. Panna Maria stála vždy v pozadí. To je někdy také dost těžké v přijetí poslání ženy. Neznamená to, že by žena měla být muži nějak diskriminována, ale Bůh ji tak stvořil, aby byla to slabší pohlaví a muž byl ten, který jako hlavní rozhoduje. „Stát v pozadí“ jako Maria nesmí být chápáno jako diskriminace, ale jako úkoly, ženě v nesmírné Boží lásce svěřený. Neznamená to ani, že by žena neměla mít žádné řídící funkce či postavení, ale nesmí zapomenout, že jejím vzorem je Maria. A pak by každá žena jistě dělala to, co dělat má, a nebylo by žádného boje o feminizaci.
Žena by měla mít úlohu podpůrnou, tj. v životě církve duchovní. A také ať již ve své vlastní rodině, kde je srdcem celé rodiny a duchovní (zde i fyzickou oporou) svého muže a dětí, tak jako duchovní matka, která svou modlitbou a čistým zasvěceným životem podpírá celý svět. Tyto dvě vlastnosti Matky Boží: být matkou a stát v pozadí, si myslím, že by se měly stát dnešní ženě naplněním její důstojnosti a povolání.

Tereza Pýchová
Zaslat reakci na tento text.