ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Připomínky k předlohám pro sněm

Za nejlépe zpracovaný a hned použitelný pro sněmovní kroužky, jak jsem je zčásti poznal v naší diecézi, je materiál „LG a česká církev“. Jde do hloubky a zároveň inspiruje k přemýšlení, které může diskusní kroužky přivést až k podstatě tajemství církve.
K materiálům s tématem „Liturgie české církve“ bych chtěl připomenout, že nestačí jen dávat návrhy, jak by měla liturgická praxe v našich podmínkách vypadat, i když je to velmi dobré a velmi podnětné, ale k tomu, abychom viděli do problémů a možností liturgického života, je třeba sestoupit k teologii liturgie. Tou je třeba se zabývat intenzivně a do hloubky. Liturgie totiž není jen to, s čím my lidé k jejímu slavení přispějeme, je to tajemství, které je víc Boží než naše. Snad právě proto, že se naši věřící s tajemstvím liturgie setkávají tak často, je třeba mu věnovat velkou pozornost.
Téma „Bible v životě církve“ je pěkné navedení na četbu Písma svatého, ale doporučil bych poslat našim sněmovním kroužkům návod, jak vést biblickou hodinu rozebráním některého závažného textu Písma. K tématu „Problém ženy, manželství a rodiny“, zpracovanému Dr. Skoblíkem, připomínky nemám. Zdá se mi, že je v něm vyčerpávajícím způsobem zachyceno všechno, co k problému manželství a rodinného života náleží. Líbí se mi, že je tam stálá citace církevních dokumentů.
Dr. Skalický ve svém příspěvku „Duchovní situace občanské společnosti – znamení času“ se snaží zachytit tep současného světa a lidských problémů. Čtenář se velmi rychle dostane k meritu věci. Doporučoval bych několik otázek, které by mohly účastníky diskuse ještě víc uvést do tajemství života církve v době současné.
Ostatní materiál by se mohl víc nechat vést duchem, metodou těch témat, o kterých jsem se zmínil.

Mons. Josef Socha
Zaslat reakci na tento text.