ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Křesťanské hodnoty a národní tradice

Důvody, proč zakořenit křesťanské hodnoty v našich národních kulturních tradicích, aby byly brány vážně

Křesťanům nemůže být lhostejné, co se kolem nás děje. Ani nám nemůže být jedno, jak se množí obecný růst civilizačního organizovaného zločinu. Je třeba hledat hluboké příčiny. Čelit morálně, společenskou výchovou. Vytěsňovat nezdravé prvky. Nabízet lepší a vysvětlovat, proč je lepší. (Ničí zájmy státu – morálku v lidské společnosti). Kulturnost se vlastně prolíná s křesťanstvím. Je nutné dbát o důslednost. Jinak se odchýlíme od pravosti. Je nutné se kultivovat silou vlastní vůle.
Deset přikázání je psáno tak, že se dá podle nich žít. Zdá se to nemožné, ale je to tak. Učí nás vlastně přemýšlet o sobě od nejútlejšího dětství. Od tří let mi bylo jasné, co je dobré a co ne. To zakázané svádělo dělat, aby to nikdo neviděl. Ale rodiče nás učili o vševědoucím Bohu, a tak i nás vedli k sebekontrole.
Pro lidské společenství je nutné v každé životní situaci dobro i kolem sebe sledovat a zlu se vyhýbat. Křesťané svým životem mají mít vliv na obecný vývoj společnosti. Církev ví, že ona zásadním způsobem určuje existenci Ježíše Krista. Nemáme dovolit degeneraci morálky, etiky a mezilidských vztahů. Musíme chránit lidskou společnost před silami tmy, zla a egoismu. Ne se nechat přesvědčit, že církve se stávají zbytečnými a jejich funkce přebírá stát.
Na vývoj charakteru mládeže má vliv rodina, škola i okolí. Je důležité dobré mimoškolní vzdělávání, kde je možnost působení laiků. Hlavně ženy mají možnost uplatnění své mateřské lásky k dětem a mládeži i v okolí. Je možný vlastně všestranný rozvoj.
Současné školy ve velké části nepřejí duchovnímu rozvoji. Je nutné sledovat výsledky moderní pedagogiky, i když dnes věda říká, že lidská společnost je vlastně bezmocná proti možnosti ohrožení mládeže vůči vlivu propadnutí drogové závislosti. Z těchto všech důvodů je nutné zakořenit křesťanské hodnoty vyzkoušené opět v našich národních kulturních tradicích, aby byly brány opravdu vážně.
Mravní a náboženskou výchovu je třeba podávat pro okolí křesťanskou etikou. Je velmi nutná spolupráce. Ne zavádět volnomyšlenkářství. Demokracie je dobrá, ale křehká.
Liturgie je modlitba. Člověk má celkově dbát o kultivovanost, důstojnost i ve směru k Bohu.

Česká liturgická hudba a zpěv

Nikdy se nepodceňovala kvalita, a tak opravdu velcí odborníci v minulosti vyrostli vlastně na chóru. Jen hudební rytmika nevyplní nitro člověka. Pak ubývá jemnocit. Pokud třeba varhaník začne někdy až hrubostí prosazovat své zájmy, pak jsou i opravdu dobří zpěváci vlastně nuceni přestat chodit do sboru zpívat. Bývá to většinou pro bezohledné nekulturní chování ke členům sboru. V liturgické hudbě a zpěvu je třeba vždy předložit a umožnit opravdu dobrou kvalitu. Ne nedbalost a nepropracovanost liturgického zpěvu. Hudební kultivovanost. Nelze ve všem jít vždy s dobou.
Církve žijí při své práci ve společnosti z hodnoty, které přináší věřící člověk, duchovně obnoven účastí na svátostech a ve slyšení Božího slova. Nemůže zůstat hluchým k potřebám společnosti sebevíc stižené ateismem a materialismem. Je třeba, aby každý sám na sobě pracoval, aby společnost více neklesala, ale obnovovala křesťanské hodnoty.
Eucharistie je náš Pán opravdu mezi námi vlastně stále živý. Každý slušný člověk se ke svému představenému chová důstojně a slušně. Proto naše úcta vžitá k Eucharistii by se měla zachovat a ne ji zlehčovat přijímáním na ruku.
Dobrá rodina podle současných odborníků se pozná podle pracovních výsledků a zařazení dětí do lidské společnosti. Podle výsledků práce dětí pro lidskou společnost. Ne třeba podle různých rodinných dohadů. Je nutná dobrá citová výchova, správný pohled na rodinu a funkci sexu. Nedělat škody při předávání odkazu a dědictví dalším generacím. Žít svůj názor znamená rozdávat jej i druhým, umět o něm promluvit. Dělit se o duchovní prožitky, ne jen žít pro sebe. Také je dobré pamatovat na to, že historie je matka moudrosti. Též na to, že věřící člověk není nikdy sám, není opuštěn, je v náruči Boží.

ThMgr. Dagmar Kovářová
Zaslat reakci na tento text.