ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 54

Miloš Raban

Kdo bude pozván?

Kritéria výběru a kvót pozvaných účastníků na plenární zasedání sněmu jsou tato: musí být pozváni všichni diecézní biskupové (dnes 9, kán. 443,1° CIC), všichni pomocní biskupové (dnes 5, kán. 443,2°CIC); mohou být pozváni titulární a emeritní biskupové a apoštolský nuncius (dnes 2, kán. 443,3° CIC). Maximální počet členů s rozhodujícím hlasem by dnes tedy byl 16.
Dále musí být pozváni všichni generální vikáři (kán. 443§3,1° CIC) (dnes 9), všichni biskupští vikáři (dnes 7), všichni děkani teologických fakult (dnes 3, kán. 443§3 CIC). Počet nutně pozvaných by dnes byl 33.
Dále jsou to účastníci, jejichž počet stanoví biskupská konference. Jsou to vyšší představení společností zasvěceného a apoštolského života mužů a žen (VŘP), které sídlí v České republice, a rektoři kněžských seminářů. O počtu těchto účastníků rozhodne biskupská konference a o jejich personálním obsazení jejich valné shromáždění. Stanovitelnost tohoto počtu je kanonickým právem zavedeným nejspíše z praktických důvodů, pro případy většího množství kandidátů, což však v našem případě nehraje roli. Naopak vzhledem k personálním možnostem našich řeholníků a řeholnic lze počítat s maximální možnosti účasti asi 35 mužských a 60 ženských členů. Zástupci rektorů seminářů volených všemi rektory seminářů z území České republiky (kán. 443§3,4° CIC) mohou být v našem případě maximálně 4. Celkový počet nutně pozvaných by tak dnes byl maximálně 134.
Dále může být pozvána maximálně polovina kněží a laiků z celkového počtu nutně pozvaných, tj. max. 67 členů. O počtu a způsobu jejich volby rozhodne biskupská konference v jednacím řádu sněmu. Celkově by tedy mohlo být pozváno na plenární zasedání sněmu za současných okolností maximálně 201 členů (16 s rozhodujícím a 185 s poradním hlasem).
Počet a výběr pozvaných hostí není neomezený a bude také stanoven v jednacím řádu. Hosté sice nemají poradní hlas, ale jejich názory by měly zaznít, neboť mohou být zásadní důležitosti jak v plénu, tak ve sněmovních grémiích. Měli by to být proto především tzv. periti, znalci v oboru právě projednávaných témat, ale i zástupci všech mocenských struktur v naši společnosti, sousedních a nekatolických církví, vědeckých, kulturních a politických institucí .
Přítomnost volitelných kněží, laiků a světských hostí je neopominutelná, neboť právě tyto složky odlišují sněm od biskupské konference. Ač mají poradní hlas jen někteří, přesto by právě bez nich toto shromáždění nebylo pravomocným sněmem. Je třeba si uvědomit, že to může být přes 90 procent účastníků.předcházející | obsah | následující