ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
První zasedání 
POSELSTVÍ Z PRVNÍHO ZASEDÁNÍ PLENÁRNÍHO SNĚMU 
Všeobecné informace 
Materiály prvního zasedání 
Instrumentum Laboris 
Příspěvky z prvního zasedání 
Pondělí, 7. 7. 2003 
Úterý, 8. 7. 2003 
Středa, 9. 7. 2003 
Výstupy z tématických skupin 
Tiskové zprávy 
Sněmovní zpravodaj 
Přípravná komise Plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Liturgie Plenárního sněmu 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Mons. Jaroslav Němec

Vážení přítomní na sněmu!
Rád bych podal návrh k tématu původně uvedenému v Lineamentech pod názvem „Svatí v Církvi“, neboť toto téma patří k životu církve v naší vlasti. Považoval bych za škodu, kdyby I.L. je pominulo.
Od nejstarších dob oslavovala církev v lidové úctě i v liturgii svaté, nejdříve to byli mučedníci, později vyznavači. Uctívala tak jejich věrnost Kristu až do prolití krve a velebila jejich ctnosti, ale také se na ně obracela s prosbami jako na přímluvce u Boha a dávala je za vzor svým věřícím. Ve zvláštních liturgických prefacích je to vyjádřeno takto: „Svatí… vydali svědectví o Bohu, dali nám příklad a nepřestávají za nás prosit.“
Přítomnost svatých v dějinách je však především velikým důkazem živé a konkrétní víry. Na počátku 3. tisíciletí konstatujeme, že kult svatých nejenom nezanikl, ale zažívá veliké návraty a neobyčejný rozkvět. Jenom v posledních 30-ti létech prohlásila církev stovky nových svatých ze všech stavů i národů. U každého z nich najdeme motivy a povzbuzení k následování, k prosbám o přímluvu, i k nové evangelizaci. Rostoucí úcta svatých nás naplňuje optimismem, protože to dosvědčuje životnost evangelia. Kristus po svých učednících požadoval svědectví: „Vy budete svědky!“ (Lk 24,4) a oni ho poslechli. Jejich život se tak stal nejkrásnějším komentářem evangelia. Avšak oslava svatých v liturgii a lidové úctě nesmí zůstat jen neplodnou kontemplací, či folklórem, nýbrž musí vést k jejich následování.
Koho dnes pokládáme za svatého? Jestliže se v minulosti u svatých podtrhovala heroická mimořádnost, v naší době převládá hrdinské plnění každodenních povinností. V poslední době po II. Vatikánském koncilu se vzorem dokonalého života může stát každý, kdo je lidsky zralý, zároveň otevřený k impulsům Ducha svatého, kdo touží po sociální spravedlnosti, sám nabídne svou službu lásky k bližnímu, kdo spolupracuje na řešení problémů společnosti, kdo si je plně vědom svých chyb i chyb církve, kdo ukáže vnitřní sílu, jež navazuje na víru v Boha a jeho nadpřirozený zásah. Tento typ svatého vyplývá z nejrůznějších papežských promluv poslední doby pronesených při příležitosti blahořečení a svatořečení.
Vzhledem k tomu, že jsem po dlouhou dobu pracoval při papežské kurii – na Kongregaci pro svatořečení, s radostí konstatuji otevření beatifikačních procesů také u nás, kterými jsou, jak je všem známo: arcibiskup A.C. Stojan, P. Dr. A. Šuránek, A. Zelíková, P.I. Stuchlý, S.Vojtěcha Hasmandová, kard. Josef Beran, P.Jan Ev.Urban, S. Eliška Pretschnerová.
Rád nabízím v této věci pomoc, ze svých zkušeností i radu ve všech těchto případech a prosím, aby pastýři i Boží lid této země nezapomněli na ty, kteří nám ukázali cestu k nebi.
Zaslat reakci na tento text.