ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
Církev jako svátost spásy a společenství 
Církev jako společenství Božího lidu 
Ekumenismus 
Laici v církvi 
Kněžstvo 
Obecně 
Trvalí jáhni 
Svatost, řehole, duchovní hnutí 
2001 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Připomínky k problematice kněžství

Vážený pane sekretáři,
posílám několik návrhů na rozšíření Vámi zaslaných předloh od jednotlivých odborných komisi:
a) Hospodářsko-společenský život v CR (prof. Mlčoch)
k bodu 8 navrhuji doplnit další hesla:
· přínos církevních organizací, charity
· hospicové hnutí
· domácí péče
V rámci přípravy na členství České republiky EU navrhuji do přehledu literatury doplnit Bílou knihu, případně Posudek Komise k žádosti České republiky o přijetí do EU.

b) Postavení, život a transformace kněží (P. Slavík)
do bodu 2.4 - Pastýřská služba navrhuji doplnit
· kněz a charitní organizace (Charity, charitní práce) - Charita je obrácenou tváří církve ke společnosti
do bodu 3.3 Výchova kněží a výchova ke kněžství navrhuji doplnit
· seznamovat bohoslovce i kněze s charitní prací, mít vhodné studijní materiály, uskutečňovat praxe v charitních zařízeních

c) Problémy ženy, manželství a rodiny (P. Skoblík)
Do kapitoly I navrhuji doplnit:
V charitní a sociální práci v církvi je zapojeno mnoho žen. Touto otázkou se v současné době intenzívně zabývá i mezinárodní organizace Caritas Internationalis, jejímž členem je i Česká katolická charita. Ženy v charitní práci v České katolické charitě velice dobře až nezastupitelně zastávají své funkce. Od pečovatelek, ošetřovatelek až po manažerská místa ředitelů.

d) Výchova a vzdělání (RNDr. Šťastná)
Poznámka k části : Vysokoškoláci a ostatní mládež.
· Podporuji myšlenku vzniku církevní vysoké školy charitativního a sociálně právního zaměření. Kromě toho považuji za důležité "vtáhnout" některé druhy studia i na současné státní vysoké školy tohoto zaměření. Jedná se o možnost ovlivnění většího počtu studentů vhodnými studijními materiály a informovanými profesory, výchova nových vysokoškolských profesorů.
· V otázkách vzdělávání je velmi důležitá vzájemná výměna informací mezi školami, ale i mezi církvemi navzájem.

Obecná připomínka:
Některé materiály by bylo vhodné doplnit o chybějící číslování stran a případně "mírné"sjednocení číslování (členění) jednotlivých částí předkládaných materiálů, pokud je to ještě možné.

Ještě jednou děkuji za zaslané materiály, které obsahují veliký kus práce mnoha odborníků.

S přáním všeho dobrého

Ing. Jaroslav Dufek generální sekretář ČKCH
Zaslat reakci na tento text.