ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
1999-2000 
2001 
Duchovní situace společnosti 
Rodina, manželství, žena 
Výchova a vzdělání 
Kultura a inkulturace 
Misie, preevangelizace, evangelizace 
Média, komunikace uvnitř církve 
Sociální život, podnikání 
Politický řád 
2002 - Bible 
2002 - Liturgie 
Obecné příspěvky k chystanému sněmu 
Pastorace 
Mladí lidé v církvi 
Ostatní příspěvky 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Rodina

Rodina.

Rodina jako společenství.
Bůh tvoří člověka ke svému obrazu.
Rodiče, děti, mezi nimi duch lásky.
Bůh - Láska přítomný v lidských rodinách.
Naše rodiny jsou zrcadlením Nejsvětější Trojice.

Rád bych zaměřil pozornost nás všech k rodině jako povolání, poslání, datu i úkolu.
V množství různých společenství snad někdy na společenství nejdůležitější, nejzákladnější, na rodinu, zapomínáme. A bez ní by žádná jiná společenství existovat nemohla, nedávala by jakýkoli smysl. Vytváření společenství dětí, mládeže, farních rad a jiných nemá celistvost a soudržnost rodin znemožňovat a znesnadňovat., ale mělo by je ulehčovat, upevňovat a podporovat.
Nevytrhávejme lidi z nejpřirozenějšího prostředí pro jejich růst.
Všechna evangelizační, katechetická a pastorační činnost církve by měla napomáhat rodinám žít Boží přítomnost ve vzájemných vztazích mezi manžely a mezi rodiči a dětmi.
Z takových rodin Pán jistě povolá mnohé mladé lidi k řeholnímu životu i ke kněžské službě.
Různá modlitební, biblická a další společenství se mohou stát únikem před spoluzodpovědností za vlastní rodinu a činnost v nich může vytvářet falešný pocit sebejistoty, vlastní dokonalosti a užitečnosti pro Boží království
A zatím ty, které Bůh spojil a jejichž lásku učinil plodnou, žní i s plody své lásky, jako by ani společenstvím nebyli.
Rodina trpí mnoha problémy. Snažíme se je pojmenovat, stanovit diagnózu, navrhujeme terapii ... Jednodušší a účinnější je však prevence. Přemýšlejme, kde začít.

Katecheze dětí předškolního věku za účasti rodičů, bohoslužby pro rodiče a děti, malá rodinná společenství pěti až šesti rodin setkávajících se střídavě v domácnosti některé z nich, nejrůznější akce víkendové a prázdninové pro rodiny s dětmi všech věkových kategorií atd. - preventivní činnost nedovolí zakořenit se pleveli sobectví, ale vytvoří podmínky pro růst obilí obětí a služby lásky.
Synod by měl v Duchu svatém usilovat o takovou prevenci, aby naše rodiny byly prostředím Boží lásky a z nich aby Bůh zachránil před sebezničením a egoismem i náš národ.
Léčba musí nastoupit, až už je organismus oslabený a podlehl nemoci. Vytvářejme svým působením zdravé rodiny. Odolné, silné, imunní Tak i celý náš národ bude zdravý v Ježíši Kristu, našem Pánu.
Zaslat reakci na tento text.