ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
Materiály II. zasedání Plenárního sněmu 
Program II. zasedání Plenárního sněmu 
Příspěvky účastníků II. zasedání 
Aktuality a tiskové zprávy z jednání II. zasedání sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

II. zasedání Plenárního sněmu

Od středy 6. 7. do neděle 10. 7. 2005 jednalo 117 účastníků Plenárního sněmu v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě na II. zasedání Plenárního sněmu Katolické církve v České republice. Na sněm byli také pozvání experti a hosté - včetně zástupců ostatních křesťanských církví, kteří napomohli svými postřehy, připomínkami a návrhy při definitivním sestavování dokumentu.
Finální znění dokumentu Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě bylo po zapracování připomínek schváleno plénem účastníků II. zasedání Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Podle rozhodnutí delegátů bude po schválení Svatým stolcem dokument Život a poslání křesťanů v církvi a ve společnosti veřejně publikován. Předpokládáme, že k tomu dojde ve druhé polovině roku 2007
Bezprostředním výstupem z II. zasedání Plenárního sněmu byla tři závěrečná poselství II. zasedání sněmu:

 Poselství Plenárního sněmu věřícím katolické církve v České republice

 Poselství Plenárního sněmu veřejnosti

 Poselství Plenárního sněmu křesťanům v České republice

Po skončení jednání předseda Plenárního sněmu, kardinál Miloslav Vlk, oficiálně předal přijatá sněmovní usnesení České biskupské konferenci. Ta sněm v roce 1997 svolala a podle Jednacího řádu vzápětí rozhodla o ukončení Plenárního sněmu.

Text dokumentu Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě, který byl předmětem jednání sněmu, je k dispozici na našich stránkách. Tento text není shodný s konečnou a sněmem schválenou verzí textu, neboť bylo zapracováno mnoho desítek pozměňovacích návrhů (nejrozsáhlejší změny jsou v části věnované Zasvěcenému životu, Evangelizaci a misijnímu poslání církve; doplnění v části o laicích – pasáž o rodině).Výsledná verze bude k dispozici (nejspíš začátkem léta 2007) po definitivním schválení v Římě.