ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
Sněm české katolické církve 
Katolický týdeník 
Arcidiecézní zpravodaj Praha 
OLDIN 
IKD 
Diecézní zpravodaj Plzeň 
OKNO 
Aktuality: SETKÁNÍ 
AD 
Farní časopisy 
Ostatní 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Sněm české katolické církve. Obnova synodality 56

Miloš Raban

Průběh sněmu

Celý průběh sněmovní fáze plenárního sněmu bude mít na starosti sněmovní úřad , který se bude řídit Plánem průběhu plenárního sněmu, ve němž bude také jednací řád sněmu, schválený Českou biskupskou konferencí. Sněmovní úřad bude zřejmě mít obdobné složení jako přípravná komise. Musí mít svůj sekretariát, který převezme starost o veškerou organizaci, redakční sekci, jež bude zpracovávat připomínky do dalších verzí předloh, sekci pro styk se sněmovními kroužky, které budou pokračovat ve své činnosti i během sněmovní fáze. Analytická sekce se bude dále starat o zpracovávání případných analýz, tiskové středisko musí pečovat o styk s veřejností, liturgická sekce se bude starat o duchovní stránku sněmovního procesu. Sněmovní proces totiž musí být neustále doprovázen modlitbami a liturgií ve spojení s Duchem svatým.
Během přípravné fáze budou na sněmovní témata organizovány panelové diskuse ad hoc pro důkladnější výměnu názorů, vzájemné prohloubení a zažití jednoty a sjednocení názorů, konference, kongresy, sympozia, mítinky, brainstormingy, katolické dny s různými cílovými skupinami. Budou organizovány organizační sekcí nebo zvláštní sekcí přípravné komise.
Vzhledem k tomu, že se musí počítat s více předlohami a nelze tedy čekat až na kompletní schválení všech předloh najednou, bude zapotřebí schvalovat jednotlivé předlohy postupně, jak to také řešil II. vatikánský koncil. Procedura může být tedy následující, obdobná parlamentnímu projednávání zákona. První verze sněmovní předlohy zpracovaná ještě tématickou sekcí bude předložena sněmovnímu výboru, který ji bude připomínkovat. Redakční sekce ji přepracuje. Plenární zasedání, které je určeno k diskusi (generální kongregace), předlohu projedná. Ta bude opět přepracována v příslušném sněmovním výboru a jeho připomínky budou zpracovány redakcí. Plenární zasedání projedná další verzi a vrátí ji s dalšími připomínkami sněmovnímu výboru, který ji podle toho přepracuje a doporučí ji k hlasování. Slavnostní shromáždění ji odhlasuje. Takto vzniklý dokument bude zaslán Apoštolskému stolci ke konzultaci (kán. 446 CIC). Schválený dokument obdrží sněm, který rozhodne o formě vyhlášení a publikování (kán. 446 CIC). Tímto schvalovacím procesem projdou všechny předlohy. Až bude takto projednán celý katalog témat k projednání, Česká biskupská konference plenární sněm zakončí. Po ukončení sněmu se jeho předseda postará o zaslání všech akt sněmu a jejich konečnému přezkoumání Apoštolskému stolci. Nakonec je sněmovní usnesení předseda sněmu vyhlásí při slavnostním aktu, nejlépe na eucharistickém shromáždění, za přítomnosti všech účastníků sněmu a co největšího počtu věřících a postará se o jejich další publikaci podle rozhodnutí sněmu. To by ovšem nemělo znamenat ukončení právě obnovené synodality v naší církvi a společnosti: právě ta by se měla dále rozvíjet jako nejlepší ovoce tohoto sněmu, např. svoláváním provinčních sněmů a diecézních synod, kde se jeho výsledky dále zreflektují a upřesní, popř. se nalezne řešení nových problémů.předcházející | obsah | následující