ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

1. Komise pro duchovní četbu dějin

Personální obsazení:

Předseda: + Václav Malý
Experti: Dr. Jan Stříbrný, PhDr. Jaroslav Cuhra, PhDr. František Jindřich Holeček O.M., PhDr. Petr Kubín, PhDr. Jaroslav Šebek, PhDr. Martin Vaňáč, PhDr. Vojtěch Cekota, PhDr. Jiří Hanuš.
Členové komise: PhDr. Vácslav Babička, P. Jiří Pecka

Sekretář komise: PhDr. Vácslav Babička

Úkol komise:
1. Ujasnit a vymezit obsah pojmu, sledovat přístup historický i teologický.
2. Soustředit se na etapy českých církevních a duchovních dějin, které zasahují živě do naší současnosti, zvláště pak na období konfesních rozkolů a naopak období smíření (ekumeny).
3. Stejnou pozornost věnovat obdobím, kdy se rozcházely cesty církve a společnosti a pokusit se analyzovat hlavní příčiny.
4. Vycházet z materiálů sněmu a plně využívat základní literaturu k českým církevním a duchovním dějinám a specialistů na jednotlivá období a témata.


  • Výtahy zápisů zasedání komise č. 1