ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Úkony duchovní správy v ČR 
Sakrální stavby v ČR po II. Vatikánském koncilu 
Sčítání lidu 1900 - 1930 
Analýza zápisů ze sněmovních kroužků 
Analýza příspěvků 
Analýza ankety sněmovních kroužků 
Texty a studie 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Statistiky a analýzy

V této složce Vám postupně nabídneme přehled všech statistik, studií a analýz, které se podařilo nashromáždit v průběhu přípravy Plenárního sněmu, nebo se nám je podařilo získat v průběhu činnosti Analytické komise č. 2. Některé z nich posloužily rovněž jako podklady pro přípravu materiálů pro vlastní sněmovní zasedání.

Přímo na této stránce dole naleznete výsledky sčítání lidu v roce 2001 poskytnuté ČSÚ zpracované podle diecézí, vikariátů a obcí rozdělených do příslušných farností. Dále jsou zde připraveny výsledky sčítání účastníků bohoslužeb v letech 1999 a 2004.

Úkony duchovní správy jsou přehledně tabulkově uspořádané výsledky šetření formou dotazníku adresovaného farářům v letech 1993 – 2002. Jsou členěny podle jednotlivých diecézí a provincií. Součástí tabulky jsou i úhrnné počty.

Ve složce Sakrální stavby naleznete souhrnný přehled nově vybudovaných kostelů a kaplí, přehledné tabulky podle provincií a diecézí a soupis patrocinií těchto nových sakrálních staveb.

Složka Sčítání lidu 1900 – 1930 obsahuje poměrné výsledky sčítání lidu z let 1900, 1910, 1921 a 1930 s ohledem na náboženství.

V následujících čtyřech složkách najdete několik souborů analýz, které byly vyhotoveny většinou na základě práce sněmovních kroužků a našich přispěvatelů. Podrobnější popis naleznete v jednotlivých složkách.

Texty a studie obsahují několik prací, jejichž autoři souhlasili s využitím textů pro práci Plenárního sněmu katolické církve v ČR.


  • Obecné údaje o církvi v ČR
  • Struktura obyvatelstva dle vyznání - sčítání lidu 2001
  • Sčítání účastníků bohoslužeb 1999
  • Sčítání účastníků bohoslužeb 2004