ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu

Personální obsazení

Předseda: + Ladislav Hučko
Experti: Prof. Tomáš Halík, Ludvík Kolek
Členové komise: P. Václav Vacek, Ing. Jaromír Schneider, Mons. Jiří Mikulášek, P. Adolf Pintíř, Mgr. Daniela Nešporová, O. Vasyl Slyvotski

Sekretář komise: Mons. Jiří Mikulášek

Úkol komise:
1. Evropská a česká situace na prahu třetího tisíciletí – současné výzvy (dle posynodální exhortace Jana Pavla II. Církev v Evropě)
2. Prameny misijního poslání a nové evangelizace – výzva k pokání, zvěstovat evangelium naděje a služba evangeliu,
3. Vymezení pojmů: preevangelizace, evangelizace, nová evangelizace, reevangelizace, autoevangelizace,
4. Formy a stupně vztahu a příslušnosti k církvi (sympatizanti, adherenti, katechumeni, čekatelé křtu, pokřtění),
5. Možnosti a metody preevangelizace a misijního působení – zmapování a shromažďování, příp. vyhodnocování zkušeností,
6. Evangelizační význam života v rodině, společenství, udělování svátostí a svátostin,
7. Systematická výchova všech členů církve,
8. Příprava bohoslovců.


  • Výtah ze zápisů zasedání komise č. 3