ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

2. Komise pro statistická východiska a analýzu

Personální obsazení

Předseda: + František Radkovský
Expert: Ing. Libor Prudký
Členové komise: Ing. Jaromír Schneider, PhDr. Vácslav Babička, P. ThDr. Petr Žůrek

Sekretář komise: Ing. Jaromír Schneider

Úkol komise:
1. Formulovat základní členění socio-ekonomického prostředí v ČR z pohledu podmínek pro působení církve (hlavní odlišitelné oblasti tohoto prostředí).
2. Rozhodnout o zdrojích dostupných údajů pro analýzu dle oblastí stanovených v bodě 1. (s ohledem na hodnověrnost a dle možnosti jednoznačnost).
3. Rozhodnout o vhodném způsobu (formě) shromáždění údajů pro analýzu získaných ze zdrojů dle bodu 2. (využití dostupných statistických údajů, údajů získaných vlastním průzkumem v diecézích atd.).
4. Vlastní zpracování analýzy (výsledný soupis údajů – ukazatelů).
5. Vypracování závěrů vycházejících z analýzy (interpretace analýzy) – základní rozčlenění na údaje kladného trendu, údaje signalizující možné problémy v budoucnu, údaje negativního trendu…).
6. Rozhodnout na základě interpretace analýzy o návrhu možných a žádoucích směrech dalšího vývoje dle jednotlivých oblastí (podklad pro formulaci hlavní vize i strategických cílů působení církve v ČR).


  • Výtahy zápisů zasedání komise č. 2