ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci

Personální obsazení:

Předseda: + Josef Hrdlička
Experti: P. Benedikt Mohelník OP, Otmar Oliva, Ludvík Kolek
Členové komise: P. Stanislav Přibyl CSsR, P. Václav Vacek, O. Josef Blaščák, Mgr. Lenka Ferbyová, P. František Hanáček, Mons. Milán Kouba

Sekretář komise: P. Stanislav Přibyl CSsR

Úkol komise:
1. Teologické pojednání o duchu liturgie s praktickými výstupy,
2. Liturgie a život ve farním společenství,
3. Otázka liturgické služby kněží, jáhnů a laiků v duchu požadavků církve,
4. Liturgie a ostatní projevy zbožnosti s vymezením, co je to lidová zbožnost,
5. Liturgické prostory – reflexe,
6. Problematika hudby a zpěvu v liturgii,
7. Kultura liturgických gest, postojů a oblečení,
8. Význam přípravy a ticha v liturgii,
9. Slavení svátostí v životě farnosti.


  • Výtah ze zápisů zasedání komise č. 6