ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Úkony duchovní správy v ČR 
Sakrální stavby v ČR po II. Vatikánském koncilu 
Sčítání lidu 1900 - 1930 
Analýza zápisů ze sněmovních kroužků 
1999 
2000 
2001 
Analýza příspěvků 
Analýza ankety sněmovních kroužků 
Texty a studie 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

2001

Obsahovou analýzu zápisů ze sněmovních kroužků z roku 2001, které měly téma Církev a svět, zpracoval pro potřeby páté komise pro laiky Mgr. Jiří Vander za supervize Prof. PhDr. Vladimíra Smékala.
Analýzy zachycují ve členění na jednotlivé okruhy a otázky témata a myšlenky, které byly zvláště inspirativní či poskytovaly vhled do problematiky dané kapitoly. Zohledněna byla rovněž statistická četnost výskytů jednotlivých odpovědí.

  • Obsahová analýza zápisů sněmovních kroužků - 2001