ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

8. Komise pro pastoraci

Personální obsazení:

Předseda: + Dominik Duka
Expert: PhDr. Josef Zeman
Členové komise: P. Ludolf J. Kazda OPraem, Ing. Marie Kotrbová, P. Miroslav Šimáček, P. ThDr. Petr Žůrek, Mons. Ing. Aleš Opatrný Th.D., Mgr. Ludmila Horáčková, Ing. Mgr. Jitka Zahálková.

Sekretář komise: Mons. Ing. Aleš Opatrný Th.D.

Úkol komise:
Stanovit základní směrnice pro pastorační práci v příštím desetiletí, vycházející z analýzy života církve i společnosti a z koncilních i pokoncilních dokumentů.
Tyto základní směrnice konkretizovat do oblasti farní pastorace, kategoriální pastorace a pro oblast pastorační směrnice osob činných v pastoraci (laici, jáhni, kněží)
Věnovat se zvlášť evangelizačnímu aspektu pastorace a diakonické složce pastorace.


  • Výtahy zápisů zasedání komise č. 8