ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
Sekretariát Plenárního sněmu 
Setkání sekretářů sněmovních komisí 
Sněmovní komise 
1. Komise pro duchovní četbu dějin 
2. Komise pro statistická východiska a analýzu 
3. Komise pro misijní a evangelizační působení Božího lidu 
4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob 
5. Komise pro život a poslání laiků v naší církvi 
6. Komise pro liturgii a svátostnou pastoraci 
7. Komise pro partikulární právo 
8. Komise pro pastoraci 
Seznam účastníků, expertů a hostů sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

4. Komise pro život a službu kněží, jáhnů a zasvěcených osob

Personální obsazení:

Předseda: + Josef Koukl, + Jiří Paďour, + Vojtěch Cikrle
Experti: František Sedláček, Adam Rucki, Alfred Volný, Jan Linhart, Mons. Milán Kouba, Mons. Jiří Mikulášek, Josef Hes, Jan Kubíček, Václav Vaněk, Štěpán Faber, Jiří Kaňa
Členové komise: P. Stanislav Přibyl CSsR, Ing. Bruno Borski, P. Václav Slouk, P. Jiří Kopejsko OCr., S. Edith Machová SCB, P. Michael Pojezdný OPraem, Mons. Dr. Jan Mráz, doc. Petr Chalupa, P. Prokop Siostrzonek, OSB

Sekretáři komise: P. Václav Slouk , P. Prokop Siostrzonek, OSB

Úkol komise:
1. Zabývat se identitou kněží, jáhnů a zasvěcených osob ve vztahu k různým podobám jejich služby v podmínkách České republiky.
2. Formulace cíle a cesty k prohloubení intelektuálního a spirituálního profilu kněží, jáhnů a zasvěcených osob.
3. Zabývat se podmínkami pro zdravé rozvíjení lidské osobnosti kněží, jáhnů a zasvěcených osob, včetně situací nemohoucnosti ve stáří a nemocí.
4. Pastorace povolání


  • Informace o práci komise č. 4