ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
Co je sněmovní kroužek 
Materiály pro sněmovní kroužky 
Zápisy ze sněmovních kroužků 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Materiály pro sněmovní kroužky

Denní modlitba za sněm

Všemohoucí Bože, Otče, Synu a Duchu svatý,
vyslyš naše hlasy a pomoz církvi v naší zemi
k oživení víry a růstu Tvého království.
Dej, ať sněm a všichni, kdo se na něm podílejí,
poznají sílu Tvé milosti a pomoci.

Pomoz nám moudře poznávat Tvou vůli,
ukaž nám cesty, po kterých máme jít,
veď a žehnej svému lidu na každém kroku v tomto velikém úsilí,
aby se Tvá církev stala živým nástrojem
evangelizace a obnovy, světlem světa, kvasem a solí země
ke Tvé slávě a k posvěcení všech věřících.
Amen

(Nemocní mohou připojit):
Své bolesti i slzy, své úzkosti i naděje,
všechno těžké i požehnané, co patří k mému kříži,
chci obětovat z celého srdce za církev, za Svatého otce,
za naše biskupy, kněze a jáhny a za všechny služebníky církve
a za dobré ovoce plenárního sněmu církve v naší vlasti.


  • Materiál pro sněmovní kroužky 1999
  • Materiál pro sněmovní kroužky 2000
  • Materiál pro sněmovní kroužky 2001
  • Materiál pro sněmovní kroužky 2002 - Bible
  • Materiál pro sněmovní kroužky 2002 - Liturgie