ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Úkony duchovní správy v ČR 
Sakrální stavby v ČR po II. Vatikánském koncilu 
Sčítání lidu 1900 - 1930 
Analýza zápisů ze sněmovních kroužků 
Analýza příspěvků 
Analýza ankety sněmovních kroužků 
Texty a studie 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Texty a studie

V této složce jsme pro Vás připravili několik textů a studií, které jsme využili pro přípravu některých podkladů pro jednání Plenárního sněmu.
Název Tisíc let obyvatelstva nese devátá kapitola (Náboženské vyznání obyvatelstva) z publikace Dr. Vladimíra Srba Tisíc let obyvatelstva českých zemí, kterou vydá v letošním roce nakladatelství Karolinum. Celý text je k dispozici v sekretariátu Plenárního sněmu
V roce 1968 provedl Sekretariát pro věci církevní MK ČSR ve spolupráci se Sociologickým ústavem ČSAV průzkum názorů duchovních na církevně - politickou linii státu po lednu 1968. Vyhodnocení se již nestačilo provést a zveřejnit, ale vyplněné dotazníky shromáždila tehdejší ředitelka Sekretariátu pro věci církevní Dr. Erika Kadlecová a vrátila se k nim po letech, aby provedený průzkum završila závěrečnou zprávou.
Článek Náboženství a sekularizace je dílem Dušana Lužného z Ústavu religionistiky FF MU v Brně a Jolany Navrátilové, studentky sociologie FSS MU v Brně.
Článek Občan a jeho vztah k náboženství či víře v údajích sčítání lidu zpracoval ing. L. Pištora ze Statistického úřadu v Praze.

Zatím nejkompletnější studie o situaci církví po roce 1990 v naší společnosti byla vypracována Centrem pro sociální a ekonomické strategie (CESES FSV UK) a byla vydána pod názvem Církev a sociální soudržnost v naší zemi jako sešit č. 10 v řadě Studie CESES roku 2004.

  • Tisíc let obyvatelstva
  • Studie dr. Kadlecové
  • Náboženství a sekularizace
  • Občan a jeho vztah k náboženství či víře