ČBK - plenární sněm Katolické Církve v ČR
 
Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR 
Poslední zprávy o sněmu 
 
Základní dokumenty plenárního sněmu 
Sněmovní kroužky 
 
I. zasedání Plenárního sněmu 
Příprava II. zasedání Plenárního sněmu 
II. zasedání Plenárního sněmu 
 
Statistiky a analýzy 
Příspěvky ke sněmu 
Napsali o sněmu 
 
Archiv 
Modlitba za plenární sněm 
Církevní dokumenty (koncilní a pokoncilní) 
 
Mapa stránek 
Kontakt 
 
  

Oficiální stránky Plenárního sněmu Katolické církve v ČR

Vážení návštěvníci,

            vítáme Vás na stránkách, na kterých jsou shromážděny všechny podstatné informace týkající se Plenárního sněmu Katolické církve v ČR. Základní informace o tom, jaký je smysl a obsah této mimořádné události z hlediska Katolické církve u nás, si můžete přečíst zde.

            Plenární sněm byl vyhlášen na Velehradě českými a moravskými biskupy 5. července 1997 a měl několik fází:

             Přípravnou fázi
            V ní dominovala jednak práce sněmovních kroužků, jednak činnost sekcí. Jejich některé zajímavé výstupy jsou k dispozici zde. Další materiály, které se váží k tomuto období, najdete v části Přípravná komise sněmu, Příspěvky ke sněmu a Napsali o sněmu

             I. zasedání Plenárního sněmu 6. – 12. července 2003
            Informace, které se týkají tohoto jednání, jež probíhalo na Velehradě, včetně seznamu účastníků, programu a všech významnějších příspěvků, které tam byly předneseny, naleznete zde.

              Období mezi I. a II. zasedáním
            V tomto mezidobí pracovaly hlavně komise vzešlé z I. zasedání. O jejich činnosti se můžete dozvědět tady, o některých výsledcích jejich práce pak zde.

              II. zasedání plenárního sněmu 6. – 10. července 2005
            I toto zasedání se konalo na Velehradě. Materiály, které si o něm můžete přečíst, jsou umístěny v části II. zasedání Plenárního sněmu. Na tomto zasedání byl vlastní Plenární sněm zakončen. Schválený dokument potvrzený ve Vatikánu je ke stažení zde a k dostání zde.

              Návazné posněmovní kroky
            Tím ovšem byl současně odstartován posněmovní proces, ve kterém se teprve musí uvést v život to, co bylo osmiletým průběhem Plenárního sněmu připraveno. Součástí toho by měly být návazné sněmy na úrovni jednotlivých diecézí.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...          CNW:Counter